دلم شکست ؟! عیبی ندارد شکستنی ست دیگر لعنتی ، می شکند اصلا فدای سرت ... قضا و بلا بود از سرت دور شد

مرا ببوس ..!.
روزهای سختی در پیش است !
بگذار تــــو را کمی پس‌انـــداز کنم...........
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یکی نیست به این...
دکترا ، دانشمندا ، دوستانِ دلســـــوز و خانواده های گرامی بگه :
عامل اصلی سَرَطان سیگار نیست !
بلکه اون چیزیه که در سَــــرِ تان است ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلم برایت تنگ شده !
می خواهم آنقدر اشک بریزم تا غبار فاصله از قلبم تمیـــز شود .
ولی می ترسم … ” ایران” ، ” ونیــــز” شود ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
تصوير مات تو

از لاي پرده اطاقم
سرک ميکشم
و
... پرنده خيال
در قاب چشمانم
تو را به تصوير ميکشد
صفحه مات است
رقص اشکهايم
امانم را بريده ست ...
لرزش دلم
نفسم را به شماره اورده ست ..
چه بيرحمند
شيار هاي باريک پرده....

تو داشتي ميرفتي
با تمام خوشبختي ها
دوري ا ت را با چه تقويمي تخمين بزنم ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نگاه کن به مــــــن!
من هوسی فراتر از عشقم
با من برقص پیش از آنکه با من بخوابی !!!
و به اتاق خواب بفهمان
قرار نیست همیشه ما را بخواباند ...
این بار این اوست که باید بخوابد در مــا ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دقیقا زمانی که داری توی بی‌خیالی همه چیو فراموش میکنی
یهو یه آهنگی،
یه نوشته‌ای،
یه اسمی،
یا حتی یه حرفی ...‌
همه خاطراتو میاره جلو چشمت ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‎
می بخشمت اما فراموشت نخواهم کرد

با لحظه های خود هم آغوشت نخواهم کرد

می بخشمت اما مخواه از من فراموشی
... ...
چون شعله خواهی سوخت،خاموشت نخواهم کرد

می بخشمت خوش باش اما خوب میدانم

هرگز دگر از عشق مدهوشت نخواهم کرد

می بخشمت چون صادقانه عاشقت بودم

اما نگه بر قلب پر جوشت نخواهم کرد

می بخشمت لیکن برو جای تو اینجا نیست

دیگر ز احساسات گلپوشت نخواهم کرد

می بخشمت ای بی وفا بس کن تو زاری را

در خواب و رویای تو مغشوشت نخواهم کرد

می بخشمت حالا برو روز وداع آمد

اما بدان هرگز فراموشت نخواهم کرد...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هنوز بچگانه نقاشی می کشم ...
آدمک های من گردن های باریک ، دستانی خالی
دهانی بسته دارند !
یکروز تصمیم می گیرم نقاش بزرگی شوم
چوپانی می کشم که بوی گرگ می دهد ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذر این روزگاری که "سلام" و "خداحافظ" فرقی‌ با هم ندارند...
و ... نه ماندنِ کسی‌ حادثهٔ است
و ... نه رفتنِ کسی‌ فاجعه......
پس بمان و گامِ اول را تو بردار ...
تا خودمان برای خودمان این دنیا را تعریف کنیم....
+ تاريخ دوشنبه بیست و هشتم آذر 1390ساعت 2:39 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~> |
سـرد اسـت و مـن تـنهایـم “
چـه جمـلـه ای !
پــــُر از کـلیـشه …
پـــُـر از تـهـوع …
جـای ِ گـرمی نـشستـه ای و می خـوانـی :
... ” ســرد اسـت “…
یـخ نمـی کنـی …
حـس نـمی کنـی …
کـه مـن بـرای ِ نـوشتـن ِ همیـن دو کلمـه
چـه سرمایـی را گـذرانـدم...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خیانت!
دقیقا شبیه دود سیگار است.
...
تنها لحظه ای
جلوی چشمانت را تار میکند,
ولی بوی تعفن اش تا مدتها بر تنت می ماند...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داد میزنم
داد میزنی
تارهای صوتیم خراشیده میشوند
هوار میکشیم
انقدر صدا ها مان بلنداست ؛ که صدای شکستن قلب هم را نمیشنویم ....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
همیشه باید کسی باشد
تا بغض‌هايت را قبل از لرزیدن چانه‌ات بفهمد
باید کسی باشد
... ... که وقتی صدایت لرزید بفهمد
که اگر سکوت کردی، بفهمد
... ... کسی باشد
که اگر بهانه‌گیر شدی بفهمد
کسی باشد
که اگر سردرد را بهانه آوردی برای رفتن و نبودن
بفهمد به توجهش احتياج داري
بفهمد که درد داری
که زندگی درد دارد
که دلگیری
بفهمد که دلت برای چیزهای کوچکش تنگ شده است
بفهمد که دلت برای قدم زدن زیرِ باران
برایِ بوسیدنش
برایِ یك آغوشِ گرم تنگ شده است
همیشه باید کسی باشد
همیشه...!
اما نیست..تو راحت را برو...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سربازهاي شطرنج حق عقبگرد ندارند........
در غير اينصورت شاهي بي عرضه را مي ديدند

كه فقط فرار بلد است...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمام آدمها.....
اگر تو هیچکدامشان نباشی ...،
فقط مرا تنها تر میکنند ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"دلتنگی"
فقط یک اسم مستعار است
برای تمام حس هایی که
اسمشان را نمی دانیم
و هر کدامشان برای خود یک دلتنگی اند ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من بیدی نیستم که با این بادها بلرزم...... !
تمام لـــرز و ترسم از خو کردن به نسیمی ست.....
که دیگر نـــــوازشش را .........
تکراری نیست.....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من و تو باران که باشیم
دنیا هیچ چیز کم ندارد ...
هر وقت باران گرفت ، دستهایت را مشت کن ...
من انگشتانم را لابلای انگشتانت جا گذاشته ام !
من هم تنها
تنهایی ام را به رخ این هوای دونفره میکشم...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کفشهای اخرین دیدارمان را

برق می اندازم

اما

چقدر برای پاهایم کوچکند....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرا با ابرها نسبتی دیرینه است !
بغضِ دلتنگی مان دیر به دیر می شکند ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقتی قبلا بهترین ها را در یک نفر دیــــده باشی ...
ســخت می توانی خوبــــی ها را در دیگری پیدا کنی ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
چون به كلمه "يار" رسيدم،
دل در سينه ام لرزيد،
از جاى برخاستم،
و همچون كسى كه در جستجوى يار خويش باشد،
چقدر عجيب است!
... گاهى اوقات تنها يك كلمه
در خاطر ما چه غوغايى بر پا مى كند!""
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چه اشتباه بـزرگیست
تلخ کردن زندگیمان
برای کسی که دور از ما
شیرین ترین لحظات زندگیش را سپری میکند...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
دوستت دارم‌ها را نگه می‌داری برای روز مبادا،

دلم تنگ شده‌ها را، عاشقتم‌ها را…

این‌ جمله‌ها را که ارزشمندند الکی خرج کسی نمی‌کنی!
... ...
باید آدمش پیدا شود!

باید همان لحظه از خودت مطمئن باشی و باید بدانی که فردا، از امروز گفتنش پشیمان نخواهی شد!

سِنت که بالا می‌رود کلی دوستت دارم پیشت مانده، کلی دلم تنگ شده و عاشقتم مانده که خرج کسی نکرده‌ای و روی هم تلنبار شده‌اند!

فرصت نداری صندوقت را خالی کنی.! صندوقت سنگین شده و نمی‌توانی با خودت بِکشی‌اش…

شروع می‌کنی به خرج کردنشان!

توی میهمانی اگر نگاهت کرد اگر نگاهش را دوست داشتی

توی رقص اگر پا‌به‌پایت آمد اگر هوایت را داشت اگر با تو ترانه را به صدای بلند خواند

توی جلسه اگر حرفی را گفت که حرف تو بود اگر استدلالی کرد که تکانت داد

در سفر اگر شوخ و شنگ بود اگر مدام به خنده‌ات انداخت و اگر منظره‌های قشنگ را نشانت داد
برای یکی یک دوستت دارم خرج می‌کنی برا ی یکی یک دلم برایت تنگ می‌شود خرج می‌کنی! یک چقدر زیبایی یک با من می‌مانی؟

بعد می‌بینی آدم‌ها فاصله می‌گیرند متهمت می‌کنند به هیزی… به مخ‌زدن به اعتماد آدم‌ها!

سواستفاده کردن به پیری و معرکه‌گیری…

اما بگذار به سن تو برسند!

بگذار صندوقچه‌شان لبریز شود آن‌‌وقت حال امروز تو را می‌فهمند بدون این‌که تو را به یاد بیاورند

غریب است دوست داشتن.

و عجیب تر از آن است دوست داشته شدن...

وقتی می‌دانیم کسی با جان و دل دوستمان دارد ...

و نفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ریشه دوانده؛

به بازیش می‌گیریم هر چه او عاشق‌تر، ما سرخوش‌تر، هر چه او دل نازک‌تر، ما بی رحم ‌تر.

تقصیر از ما نیست؛

تمامیِ قصه هایِ عاشقانه، اینگونه به گوشمان خوانده شده‌اند...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بنشین .....

چائی تازه دم است....

به زندگیم ، دوباره خوش آمدی...

به احترام آمدنت...کلاهی که سرم گذاشتی را بر می دارم........
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اینکه دیگران نمی دانند دقیقا در من چه می گذرد
حالم را بهتر می کند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یکبار برای همیشه............ :
من به کنار
به اندازه ی تمام نبودن هایت بدهکار واژه ها هستی !
بیا که وابستگی ات زبان باز کرده که درد دارد ترک ...
این همه نبودنت را جبران دستهایم کن !!!
به سنجاق ، اعتباری نیست مرا دوخت بزن.....
به سینه ات بچسبان....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کـاش دفتـر خاطراتــم
چراغ جادو بود
تا هر وقت از سـرِ دلتنگــي
به رويش دست ميکشيدم

تــو از درونش
با آرزوي من بيرون مي آمدي ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجنون!
همیشه مرد نیست ...
گاهی مجنون دخترکی تنهاست
که زمانی لیلی کسی بوده است...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
هر روز یک فنجان بیشتر عاشقت می شوم
و تو هر روز یک پا از من دورتر...

هر شب عشق را گرم می کنم و به رختخواب می روم
و هر صبح فنجان دست نخورده روی میز نم بسته..
...
من همیشه عاشقم و تو همیشه ناراضی!

من آنقدر عاشق
که هر شب می توانم بدون اینکه خوابم بگیرد
بی وفایی هایت را بشمرم
و دست آخر همه را فراموش کنم

و تو آنقدر بی احساس
که کفش های رفتنت همیشه جفت است..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
گاهــــــے دلم برای خودم تنگ ميشود
گاهــــــے دلم برای باورهاے گذشته ام تنگ ميشود
گاهــــــے دلم برای پاكيهاے كودكانه ے قلبم ميگيرد
گاهــــــے دلم از رهگذرانے كه در اين مسيـر بے انتها آمدند و رفتند ، خسته ميشود
گاهــــــے دلم از راهزنانے كه ناغافل دلم را ميشكنند میگیرد
... گاهــــــے آرزو ميكنم اے كاش
دلــــــی نبود تا تنگ شود
تا خسته شود
تا بشكند ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقط از این همه فراری و دیوانه می ترسم
وگـــرنه
یک پنجره ی باز ، برای خیال های خام من کافی ست ...
+ تاريخ دوشنبه بیست و هشتم آذر 1390ساعت 2:11 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
برای دوست داشتن زنی ، باید او را عمیقا بشناسی...
باید فکر هایش را بشنوی... رویا...هایش را ببینی...
برای دوست داشتن زنی ، بگذاری در آغوشت بگیرد در آغوشت بگرید...
میدانی چطور ؟ باید او را تنفس کنی ، بچشی ، تا او را در خون خود حس کنی...
وقتی بتوانی کودک متولد نشده ات را در چشمانش ببینی ....
آنوقت عاشق آن زن هستی ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیچ خطّ لبی
توان احاطۀ بوسه های وحشی ات را
نخواهد داشت
وقتی که با سوت دلم رَم می کنند ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من سردم است
و تمام رنگ های گرم دنیا را زنان دیگری شال گردن بافته اند !
من سردم است....
و زمستان تنها نام زنی عریان است...........
که هر شب هوس می کند با فندک یک مرد بسوزد.......
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نبودنت را دارم با ساعت شني اندازه ميگيرم ...
يك صحرا گذشته است ...
+ تاريخ دوشنبه بیست و هشتم آذر 1390ساعت 1:25 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
بدترین شکل دلتنگی وقتیه که کنار اون که دوستش داری باشی و بدونی هیچ وقت بهش نمیرسی...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درد...جاده ای دو طرفه نیست!
که تمام تابلو هایش "احتیاط" یا "خطر" باشد...
درد ... نداشتن همسفریست
که تمام خطوط سفید جاده را ...
یک به یک تاب بیاورد...
... همیشه لذت پایان سفر ' رسیدن نیست...
گاه تجربه پیچ و تاب های یک جاده است...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همیشه در حالی که یه عالمه حرف بیخ گلوت چسبیده
یه عالمه اشک توی چشماته
یه عالمه حسرت توی دلت تلنبار شده
باید
بگی : خب خداحافظ ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معمولاً آدم ها رو ...تا وقتی که کامل نشناختیمشون......
دوستشون داریم...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
دلـــم
نه عشق آتشین میخواهد
نه دروغ های قشنگ
نه سکوت تلخ شاعرانه
نه ادعاهای بزرگ
... ... نه بزرگی های پر ادعا
دلم یک فنجان قهوه ی داغ میخواهد
و یک دوست که بشود با او حرف زد ....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امان از این بوی پاییز و آسمان ابری....
که آدم نه خودش می داند...
دردش چیست...
و نه هیچکس دیگر...
فقط می دانی که هر چه هوا سردتر می شود ...
دلت آغوش گرم تر می خواهد...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنهاییم واگیر دارد !
اینجا مترسک راهم...
با دست ِ بسته می کشم...
آغوش بماند برای دست هایی که به بال ِ پرنده اعتقاد دارند....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زنــگــ میزنم ریـجکت میکنــی
خــدا را شکـر !!
حداقــل میـدانم کـه انـگشتــ شصــتت سـالمـه ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آنقدر
میوه های سمپاشی شده به خوردمان دادند ،
که این روزها
با حرف هایمان هم،
آدم می کشیم ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
مـیان ما

چـنان

فاصـــله افتاد که
...
کـــوه

به کــــوه

رســــــــــــــــــــید ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باران کـه می بـارد
دلـم بـرایت تنـگ تـر می شـود
راه می افـتم
بـدون چـتـر
... من
... بـغض می کنـم
آسمـان
گـریـه...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بیا حواسمان را پرت کنیم
مال هرکس دورتر افتاد
عاشق تر است
اول من
حواسم را بده تا پرت کنم...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فراموش کردن تو برایم مثل آب خوردن است از همان آبهایی که می پره تو گلو...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــن دنبالِ همراهِ آخــرم میگردم ...
اونوقت اینا هی
همراهِ اول رو تبلیغ میکنن !! !!
تو بیا همراه اول و آخرم باش . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ای قلم ....
ای همدم تنهاییم بنویس..
با دستان سرد و بی جانم بنویس..
درد این دلخسته را فریاد کن
بنویس از آن پرنده که بی صدا جان باخت..
... از گریه ها و خستگی هایش بنویس
آنقدر بنویس تا که دفتر زندگیش به پایان رسد...
بنویس از سادگی هایش
از نجابت بی همتایش
از نگاه سرد نومیدش
از خشم بی صدایش
از آن همه شورو غوغا در قلب مرده اش..
بنویس که دیگر خسته شد
سرد شد
شکست
اما باور نشد...........
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گــاهی یــه دوســت ، کــاری می کنــه که دلــت بــدجــور بــرای دشمنــت تنــگ مــیشه ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تو دروغ می گویی!
و این چشمها آنقدر به لبهایت اعتقاد دارد که باور کنند !
می بینی ؟!!؟
اعتقادات بیشتر از دروغِ دشمنان حقیقی هستند ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پُـــــــــرَم از رفتن ....
هزار بار هم که برگردم ، باز هیچ رفتنی را برایم جبران نمی کند !
دستهایت را گرم برایم تکان بده رفیق
بگذار این دمِ آخـــــــــر ، دستهایت را با برف پاک کن اشتبــــاه نَــگیرم ....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اینجا ، عشق قندیل می بندد با این واژه های یخ زده !
نگفته بودی
دمای نبودنت ، زیر صفر است ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انگشتانم کفافِ اشاره به دور دست ها را نمی دهند !
و کفاف شمردن دست هایی که هربار پیش از رسیدنم
دست های کسی را با دست های من اشتباه گرفتند و بردند ......
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راز این هستی چیست؟
ما چرا آمده ایم؟
کار ما نیست گذر از هستی
گذر از آدم ها
کار ما شاید
پر کردن تنهایی یک دل تنها باشد ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نه !
کاری به کار عشق ندارم !
من هیچ چیز و هیچ کسی را
دیگر
... در این زمانه دوست ندارم
... ... انگار
این روزگار چشم ندارد من و تو را
یک روز
خوشحال و بی ملال ببیند
زیرا
هر چیز و هر کسی را
که دوستر بداری
حتی اگر که یک نخ سیگار
یا زهرمار باشد
از تو دریغ می کنند ...
پس
من با همه وجودم
خود را زدم به مردن
تا روزگار، دیگر
کاری به من نداشته باشد
این شعر تازه را هم
ناگفته می گذارم ...
تا روزگار بو نبرد ..
گفتم که !
....کاری به کار عشق ندارم...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لزومــی ندارد مــن هــمانی باشــم که تو فــکر مــیکنی
... مــن هــمانی ام کــه حتی فــکرش را هم نــمیتوانی بــکنی ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درد دارد وقتی چیزی را کسر میکنی
که با وجودت جمع زده ای...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اگه بگم خرابتم ...
قول میدی تعمیرم کنی ؟؟ ؟؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیچ وقت فکر نمی کردم ؛ که چیزی تو این دنیا پیدا بشه که جویدنش
از جویدن آدامس خرسی هم بیشتر کیف بده ...
.
.
تا اینکه خرخره ی تو نظرم رو جلب کرد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعضی‌ آدما عوض میشن بعضی‌ها فکر می‌کنن عوض شدن در صورتیکه عوضی‌ شدن . . .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باران حضورت که ببارد
تنهایی ام خشکسالی اش را تعطیل می کند
به حرمت قطراتی از جنس تو ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
خوب به یاد دارم...
قلبم که شروع به تپیدن کرد٬آرام آرام از من فاصله گرفتی.
با هر تپش ٬گام هایت را تندتر کردی.
تا آمدم جان بگیرم...
دیدم تو آن سوی مرزی٬من این سوی مرز عشق.
... و بینمان را تا دلت بخواهد خاطرات مریض پر کرده.
.
.
.
پشت سرت را نگاه کن...
عروسکت دارد آرام آرام جشمانش را می بندد.
خودت یادم دادی٬بعدرفتنت شب هایم رنگ صبح به خود نمی بینند...


+ تاريخ یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390ساعت 19:57 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
 
یک روز می بوسمت . . .

فوقش خدا مرا می برد جهنم !
فوقش می شوم ابلیس !

... آنوقت تو هم به خاطر این که یک « ابلیس » تو را بوسیده ، جهنمی می شوی . . .

جهنم که آمدی ، من آن جا پیدایت می کنم و از لج خدا هر روز می بوسمت . . .

وای خدا !

چه صفایی پیدا می کند جهنم ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
پاییزمان را دوست میدارم و

برای تو و خویش دلی آرزو میکنم

که هیچگاه از هم نگیرد
...
هیچوقت باهم قهر نباشد...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انگار خنجرها مثل سابق ديگر درد ندارند
هرروز خنجر مي خوريم و صدايمان هم در نمي آيد
آن هم از پشت...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
قَلمم گاهی برایم ناز میکند...!

او هم فهمیده عاشق مهرت شده ام...

ناز اورا هم باید بکشم تا بادلم راه بیاید، برای از تو نوشتن...
... ...

دیشب طرحی از چشمانت کشیده بود...
قول دادمش با نامه ی بعدی برات بفرستم...

قلم است دیگر، راز دلم را خوانده است...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
تو و خشم کودکانه، من و شور عاشقانه
تو و يک حديث پر غم، من و گريه‌ی شبانه
تو و آن نگاه زخمي، من و قلب پر بهانه
تو و آرزوی رفتن، من وسرسرای خانه
تو و آن کلام آخر، من و حس يک ترانه
... تو و التهاب ماندن، من و يک دل دوگانه
تو و گرمی لبانت، من و شعله و زبانه
تو و ابروی کمانت، من و سينه‌ای نشانه
تو و تير آن نگاهت، من و زخم جاودانه...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
قبل از این که بخواهی در مورد کسی و زندگی او قضاوت کنی
کفشهای او را بپوش و در راه او قدم بزن
از خیابانها، کوهها و دشت هایی گذر کن که او گذر کرد
اشکهایی را بریز که او ریخت
دردها و خوشی های او را تجربه کن
... سالهایی را بگذران که او گذراند
روی سنگهایی بلغز که او لغزید
دوباره و دوباره برپاخیز و مجدداً در همان راه سخت قدم بزن
همانطور که او انجام داد
بعد، آن زمان می توانی در مورد او قضاوت کنی...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خدايا!
كسي را كه قسمت ديگريست سر راهمان قرار مده
تا شبهاي دلتنگيش براي ما باشد
و روز هاي خوشيش براي ديگري...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
از فصلمان چی بگویم...!؟

من که تمام روزهایش را برای تو زندگی کردم...

تو مرا ورق بزن
...
امسال پاییزم دیدنی ست...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ریشه های وجودم تشنه ی قطره ای عشقند
"دوست داشتن" ات ارزانی خودت
خواستی بباری, عاشقانه با دل ببار

"آب" و "خاک" ات را تنها نمی خواهم
... "نــــــور" که نبــــاری,
مریـــــــم ها همه پژمرده اند

"نــــور" که ببــــــاری,
پاییز سرد من نیز فصل روییدن است

"هوا" یت را هم که هر لحظه و در لحظه زندگی کنم , معرکه می شود...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
پاییزمان را میشمارم
روز به روز
هفته به هفته

کدامین روز تو میآیی....!؟
... از کدام هفته...!؟

پاییزمان روبه اتمام است...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوست داشتن همیشه گـــفتن نیست گاه سکوت است و گاه نگــــــاه ...
غـــــریبه !
این درد مشترک من و توست که گاهی نمی توانیم در چشمهای یکد یگــرنگــــاه کنیم...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بزرگ‌ترین مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته‌باشد
نه شعور لازم برای خاموش ماندن...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
امسال پاییز سرمای زمستان دارد
دلم یخ زده است
دلم از تمام غزل های نگفته ات یخ زده است
غزلی بخوان

... نه بس است...
دیگر غزل خوان نمی خواهمت
تنها برایم باران باش
همین برای ذوب شدن یخ غم هایم کافی ست....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یک سیلی به تو بدهکارم...
بعد از آنکه آن همه تمبر "دوستت دارم" به تو زدم و تو راحت از آنها گذشتی
یادم رفت یک مهر "باطل شد" روی آنها بچسبانم...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
+ تاريخ شنبه بیست و ششم آذر 1390ساعت 23:19 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
آسمون ب درياگفت:اين بالاخيلي خوبه همه جارو ميشه ديد..
درياگفت:اين پايين ازاون بالاهم بهتره چون فقط تورو ميشه ديد...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقتی یک آدم رو به اندازه ی یک
دنیا واسه خودت بزرگ میکنی،
کوچکترین اشتباهش بزرگترین
ضربه ی زندگی رو بهت میزنه...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
دیرگاهیست که تنها شده ام / قصه غربت صحرا شده ام

وسعت درد فقط سهم من است / باز هم قسمت غم ها شده ام

دگر آئینه ز من با خبر است / که اسیر شب یلدا شده ام
...
من که بی تاب شقایق بودم / همدم سردی یخ ها شده ام

کاش چشمان مرا خاک کنید / تا نبینم که چه تنها شده ام . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
به من محبت کن
که ابر رحمت اگر در کویر می بارید
به جای خار بیابان بنفشه می رویید
و بوی پونه وحشی به دشت بر می خاست
چرا هراس چرا شک ؟
... بیا که من بی تو
درخت خشک کویرم که برگ و بارم نیست
امید بارش باران نوبهارم نیست...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آموخته ام :
که فقط کافی نیست دیگران را ببخشم
بلکه
گاهی خود را نیز باید ببخشم ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
زمستان باید می دانست

مدت مدیدی است برگ های پاییزی من تنها برای بهار لبخند تو می ریزند

اینک دیگر برگی برایم نمانده است تا برایت ببارم
...

امشب دستان عریان پاییز من دست در دست آسمان می دهند

و انتقام تو را از زمستان یخ زده ی زندگیت می گیرند


من که می دانم سردی نگاهت در زمستان غم هایت ریشه دارد


اما کسی چه می داند؟!

شاید این بار,

باران پاییز چشم هایم , قندیل نگاهت را آب کند

و زمستان برای همیشه از تقویم ها پاک شود

آن گاه تنها ما هستیم و سه فصل...


پاییز من با برگریزانش برای تو

بهار لبخند نگاهت برای من

و تابستان عشق میان ما..


آن گاه نمی دانم دراین چرخش روزگار ,

من در پی تو می آیم یا تو از پی من؟؟!

پاییز بهار تابستان...پاییز بهار تابستان...پاییز بهار.....!


" نـــه

وصل ممکن نیست....همیشه فاصله ای هست" *


همیشه فاصله ای هست و

دیگر هیـــــــچ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لذت داشتن یه دوست خوب توی یه دنیای بد،

مثل خوردن یه فنجون قهوه گرم تو برفه

درسته که هوا رو گرم نمی کنه ،

ولی آدم رو که دل گرم میکنه...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آخر پاییز شد

و من جوجه هایم را هم شمرده ام

باز تو نیامدی...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چه بسیار انسان ها دیدم
تنشان لباس نبود
و چه بسیار لباس ها دیدم
که انسانی درونش نبود.....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
از پاییز گفتم

از مهر و آبان وآذر

من از تو و باران گفتم...
...
من از تو وبرگها گفتم...

همه را گفتم...

همه را خواندی، نوشتی...

حال تو برایم بگو...

کی هستم من!؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقت رفتنت، انتقام در چشمانت برق می زد
و من سالها در ترس و وحشت...
چه ساده بودم که ندانستم تو هر لحظه به انتقامم می آیی!!!!
آن هم با خاطراتت...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خدایا...
یا کسی رو بهمون نده...
یا اگه میدی دیگه ازمون نگیرش خوب...
آخه آدم هم هدیه رو پس نمیگیره تو که خدایی دیگه …………
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تو مرا می فهمی... من تو را می خوانم و همین ساده ترین قصه ی یک انسان است.
تو مرا می خوانی من تو را ناب ترین شعر زمان می دانم و تو هم میدانی تا ابد در دل من خواهی ماند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلیل تنهایی مان اینست ای دوست :
دلمان پیش کسی است که حواسش پیش ما نیست
و حواسمان پیش کسی است که دلش پیش ما نیست ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
پيج "سه تار" در انتظار توست
جايي براي عميق ترين غم ها...

مثل يک عقربه اسير زمان
توي تکرار ِ در پس عادت
...
خسته ام مثل بچّه از بازي
کاش يک شب بخوابد اين ساعت...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
آغوش تو
مترادف امنیت است
آغوش تو
ترس های مرا می بلعد
لغت نامه ها دروغ می گفتند
... آغوش تو
یعنی پایان سر درد ها
یعنی آغاز عاشقانه ترین رخوت ها
آغوش تو یعنی "من" خوبم!
بلند نشوی بروی یکوقت!
بغلم کن
من از بازگشتِ بی هوای ترس ها
می ترسم...م.ی.خ.و.ا.م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روزي ما دوباره كبوترهايمان را پيدا خواهيم كرد
و مهرباني دست زيبائي را خواهد گرفت.
روزي كه كمترين سرود
... بوسه است
روزي كه معناي هر سخن دوست داشتن است
تا تو به خاطر آخرين حرف دنبال سخن نگردي
روزي كه تو بيائي، براي هميشه بيائي
و مهرباني با زيبائي يكسان شود.
روزي كه ما دوباره براي كبوترهايمان دانه بريزيم . . .
روزي كه ديگر درهاي خانه شان را نمي بندند
قفل
افسانه ئيست
و قلب
براي زندگي بس است.
و من آن روز را انتظار مي كشم
حتي روزي
كه ديگر
نباشم...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
+ تاريخ شنبه بیست و ششم آذر 1390ساعت 22:53 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
بعضی ها به زندگی ما می آیند و می روند
بعضی دیگر می آیند و مدتی میمانند و جای پایشان در قلب مان می ماند
و ما دیگر هرگز آنکه بودیم نیستیم...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امشب بازهم پستچی پیر محله ی ما نیومد
یا باید خانه مان را عوض کنم
یا پستچی را !
تو که هر روز برایم نامه می نویسی ، مگه نه . . . ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دیروزم...امروزم همه ی روزهای تقویمم پر شده از دلتنگی...
فکر کردن به اینکه فردایم هم لبریز حس دلتنگی باشد روحم را عذاب می دهد...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هرگز فراموش نخواهم کرد که برای داشتن تو، دلی را به دريا زدم که از
آب، واهمه داشت....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در خلوت روشن با تو گریسته ام برای خاطر زندگان,و در گورستان تاریک
با تو خوانده ام زیباترین سرودها را, زیرا که مردگان این سال عاشق ترین زندگان بوده اند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پائيز فاصله سختي ست براي تنهايي و من،

چه بد فراموش كرده بودم كه بايد

به تنهايي بر تنهاييم غلبه كنم...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقتی که بچه بودیم به ما می‌گفتند
روباه‌ها نقشه‌ می‌کشند و دزدی می‌کنند،
گرگ‌ها زوزه می‌کشند و می‌درند؛
خوک‌ها...

اما حالا، من موجودی عجیب کشف کردم
که تمام این کارها را با هم می‌کند... انسان...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خیانت یک اشتباه نیست ! درست‌ترین اتفاق در یک رابطهٔ اشتباه است . . .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هی فلانی!
رفتن حق همه ی آدمهاست ...
فقط خواستم بدونی، اگه مونده بودی،پاییزم قشنگتربـــود...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
حاشیه ی دوستی ام
کمی ،ریش ریش است!
کنارِ دوختش،
اندکی ،تشویش است،
سوزنی می خواهم
... کوکی از مِهر بزنم!
.
.
.
من دلم، بس تنگ است..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باران باش بر آنانی که دلت را شکستند
دعا کن برای آنها که نفرینت کردند
و بمان ... برای کسی که دوستت دارد ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
به مغازه آرزوها رفتم
آرزوها همه جنس
ابریشم، کتان، ساتن
همه رنگ
زرد و قرمز عنابی
... ...
بر سر دَخل خدا را دیدم
رؤیا را متر می زد

انسانها را دیدم
همه در حال چانه زدن

به خودم گفتم
بخَرم، نخرم؟

تهی از مغازه بیرون آمدم
آرزوها را پشت سر گذاشتم
سوار تاکسی تنهایی شدم
و آدرس دلم را به او دادم
و دور گشتم ز شهر بیهودگی .....
+ تاريخ شنبه بیست و ششم آذر 1390ساعت 20:13 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
میگریم در اشکهایم تو را میبینم اشک هایم را پاک میکنم تا کسی تو را نبیند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرا به یاد خواهی آورد آن چنان که باران غبار را از سنگ قبر کهنه ای میشوید تا
نام فراموش گشته ای بدرخشد از پس سال ها...مرا به یاد خواهی آورد...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
میدونی جهنم چیه؟ جهنم آتیش و شیطون نیست.
همه اون چیزایی که بچه بودیم بهمون گفتن زر مفته.
بهشت و جهنم رو خودمون وقتی زنده هستیم می سازیم،
هر بار که باعث درد میشیم، هر بار که باعث رنج میشیم...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرصت ماندن چند لحظه ای است و بس
برای قدم زدن در دشتهای ارغوانی
برای دست یافتن به رویاهای سپید
برای از بین بردن هجوم سنگین کینه
برای نگاه کردن به کوچ کبوترهای غریب
و برای گفتن آنچه باید گفت
آنچه که سالیان سال به صورت یک سکوت در دلها خاموش مانده است...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خدایا! گفتی:
اگر کسی دو روزش مثل هم باشد، باخته است...
"من،" خیلی وقت است که زندگی را باختم...
حال، با این روزهای تکراری و پر از درد چه کنم...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
گاهی باید کسی باشد

که تو را تنگ در آغوش بگیرد

و بگذارد اشکهایت سرازیر شود
...
و آرام در گوشت زمزمه کند:

دیوونه من باهاتم...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تو همان جایی هستی که همه فکر می کنند نیستی !
همین جا، درست وسط قلب من...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
می دانی
یک وقت هایی باید
روی یک تکه کاغذ بنویسی
تـعطیــل است ...
و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت
... ... ... باید به خودت استراحت بدهی
دراز بکشی
دست هایت را زیر سرت بگذاری
به...بیشتر آسمان خیره شوی
و بی خیال ســوت بزنی ...
در دلـت بخنــدی
به تمام افـکاری که
پشت شیشه ی ذهنت
صف کشیده اند ...
آن وقت با خودت بگویـی
بگذار منتـظـر بمانند ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
میگویند....!!
می‌ گویند ساده ام
میگویند تو مرا با
یک جمله
یک لبخند، به بازی‌ میگیری
... می‌‌گویند ترفند‌هایت، شیطنت هایت و دروغ هایت را نمی فهمم
... می‌‌گویند ساده‌ام
اما تو این را باور نکن‌
من فقط دوستت دارم، همین
و آنها این را نمی‌‌فهمند.....!

این تنها دردیست که مرا

سخت ازار میدهد...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
گاهی دلت بهانه هایی می گیرد
که خودت انگشت به دهان می مانی…
گاهی دلتنگی هایی داری
که فقط باید فریادشان بزنی
اما سکوت می کنی …
... ... ... ... … گاهی پشیمانی از کرده و ناکرده از باورت از دلبستنت …
گاهی دلت نمی خواهد
دیروز را به یاد بیاوری
انگیزه ای برای فردا نداری و حال هم که…
گاهی فقط دلت میخواهد
زانو هایت را تنگ در آغوش بگیری و
گوشه ای -گوشه ترین گوشه ای…!
که می شناسی بنشینی و” فقط” نگاه کنی…
گاهی دلت می خواهد دلت برای این همه سادگیش تنبیه کنی ...
… گاهی چقدر دلت برای یک خیال راحت تنگ می شود…
گاهی دلگیری…شاید از خودت …شاید...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دیوانه ام می كند ...!
فكر اینكه .. زنده زنده .. نیمی از من را .. از من جدا كنند !
لطفا ... تا زنده ام بــــــــــــــــــمان...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم ....

نه برای اينکه آنهايی که رفتند را باز گردانم ؛

برای اينکه نگذارم بيايند...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درد داره .... منو " شما " صدا می کنی ....

من که تا ديروز عزيز دلت بودم ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ــ نشسته ام....

ــ کجا؟

ــ کنار همان چاهي که تو برايم کندي!
...
عمق نامردي ات را اندازه مي گيرم ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من یک زنم ...
هر چقدر هم که ادای محکم بودن را دربیاورم ،
هر چقدر هم که ادای مستقل بودن ،
اینکه " ممنون ! خودم از پسش برمی آیم . "
باز هم ته تهش
به آن سینه پهن مردانه ات نیاز دارم ؛
به دست هایت حتی ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این روزها به هر کی " پــر و بــال " می دی، جای اینکه باهات پرواز کنه واست " دم " درمیاره...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرق سرت می دونی کجاست؟

دوست داشتنت دقیقا بخوره همونجا...

(هر ۲ تاش واسه یاهوت)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسپانیایی ها میگن : "عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلندتر است ."
ایتالیایی هامیگن:"عشق یعنی ترس از دست دادن تو !"
ایرانی ها میگن :"عشق سوء تفاهمی است بین دو احمق که با یک ببخشید تمام میشود."...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما پیغام دوست داشتنمان را با دود آتش به هم میرسانیم
نمیدانم آن سو برای تو تکه چوبی هست؟
من اینجا جنگلی را به آتش کشیده ام...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باران کـه میبـارد......
دلـم بـرایت تنـگ تـر می شـود.....
راه می افـتم ...
بـدون چـتـر ...
من بـغض می کنـم ...
آسمـان گـریـه ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از روزی که نامتـــ ملکه ی ذهنمـــ شد، احساســ می کنمــ جمجمه امـــ با شکوه ترینـــ امپراتوری دنیاستـــ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
آدم ها همه می پندارند که زنده اند؛

برای آنها تنها نشانه ی حیات؛

بخار گرم نفس هایشان است!
...
کسی از کسی نمی پرسد : آهای فلانی!

از خانه ی دلت چه خبر؟! گرم است؟ چراغش نوری دارد هنوز؟ ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باورم نیست
که آن ساده تــر از آب
مــرا آتش زد...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گذشت آن زمانی که فاصله معنی نداشت ،
آن زمانی که احساس اهمیت داشت ... در این زمانه حتی یک قدم هم فاصله بگیری ...
جایت را با دیگری پُر میکنند، احساس ... سیری چند!؟؟

+ تاريخ شنبه بیست و ششم آذر 1390ساعت 6:35 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
كاش ميدانستى دنيا با اين همه وسعتش بدون عشق تو جايى براى ماندنم ندارد...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کـــــلافه که باشی ... دلتنگِ کسی هستی؛ که نیست! حوصله کسی را نداری؛ که هست..
(یادم باشه)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هــــــمیشه حرارت

لازم نیست................

گاهی از سردی یک نگاه

می توان آتش گرفت..................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چرا راز بقا رو فقط از حیوانات میسازن؟
به نظرم بعضی از آدما بیشتر شرایطش رو دارند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خدا گفت:ببرینش جهنم،
شخص برگشت نگاهی به خدا کرد،
خدا گفت نبرینش،او را به بهشت ببرین!
فرشتگان سوال کردند چرا؟

پاسخ آمد . . . چون او هنوز به من امیدوار است...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به سرنوشت بگویید...
اسباب بازیهایت آدمند....
دل دارند....
می شکنند...
آرامتر....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
فراموشی می آید…

مثل همین پائیز

با ابرهای سهمگینش
...
دیروز برگ خشکی دیدم

که نمی دانست از کدام شاخه جدا شده...
+ تاريخ شنبه بیست و ششم آذر 1390ساعت 5:42 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
در کشور من مردم با نفرت بیشتری به صحنه ی بوسیدن دو عاشق نگاه میکنند تا صحنه ی اعدام !
زیستن با این مردمان دردناک است ... ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقصیر من و تو نیست

تقصیر دستور زبان است که

بعد از من و تو ، او آمد..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
بهترین دوست كودكی ام

مداد رنگی صورتی ام بود!

آنقدر دوستش داشتم كه
...
به عشق او

حتی خورشید را هم صورتی میكشیدم

آن روزها می توانستی

"عشق"را

میان نقاشی هایم تفسیر كنی

و من اكنون از خودم می پرسم

عشق را

چگونه می شود اثبات كرد...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من " تـــو " رو به دلم قول دادم... نگذار بدقول شم ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به من اعتیاد پیدا کرده بود .....

تــَرکــــم کرد...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همه چیز را فروختم جز آن صندلی که جای تو بود !
شاید آن روز که برگشتی خسته باشی ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کاش می دونستی
هروقت بهت می گم تنهام بذار
دقیقا باید پیشم بمونی و بغلم کنی ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رویِ دیــوار ، رویِ سایِه ایـــــ کِـــه بِـه جـا مـانده اَز تُــــــو

چِشــــم... می کِشَـمـــ

و دَهــانیــ کِـه بخنـــدَد بـه ایــن هَمِـه تَــنهاییــ و اِنتـــظار ...
...
ایـن خــانِه بَعـــد از تـــــــو فَقـــــط دیوار استـــــ

و تِــکّه ذُغــالیـــ کـه خَطــــ می کشَـــد ،

نــــیـــامَــــدنَـتـــــــــ را ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حماقت محـــض است .... دلتنگ کـسی باشی ؛ که دلش با تـو نیست ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادم اســـت دیگر...
گاهی دلـــش می‌خواهد کسی‌ مـــوهایش را نوازش کند ،
بوســه بر گونه اش بزند و آروم زیر نرمــه گوشش بگوید :دوســـتـت دارم ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هست را اگر قدر ندانی میشود بود و چه تلخ است دارمی که داشتم شود......

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کسی دستانت را نمیگیرد, در جیبت بگذار... شايـــــــد... خاطره ای ته جیب مانده باشد که هنــــــــــــوز گرم است..
+ تاريخ شنبه بیست و ششم آذر 1390ساعت 4:59 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقتی میخواد از پیشت بره اشک نریز و گریه نکن
چون ممکنه واسه بقیه تعریف کنه و با هم بهت بخندن....
.
.
.
.
هيچكس ارزش اشك هاي تو را ندارد و ان كسي كه اين ارزش را دارد هرگــــز باعث اشك ريختن تو نمي شود...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـهـربـانـی تـا کـــــــی ؟؟ بـگـذار سـخـت باشم و سـرد !!
بـاران کـه بـاریــد... چـتـر بـگـیـرم و چـکـمـه!!! خـورشـیـد کـه تـابـیـد... پـنـجـره ببـندم و تـاریـک !!!
اشـک کـه آمـد... دسـتـمـالـی بـردارم و خـشـک !!! ... ... ...
او کـه رفـت، نـیـشخـنـدی بـزنـم و سـوت...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گفته بودی :
یا تو یا هیچکس!!!!
ولی من ساده انگار فراموش کرده بودم
که این روزها هیچکس هم برای خودش کسیست

...کسی حتی مهم تر از من...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گاهي دلتنگ ميشم! دلتنگتر از همه ي دلتنگي ها! ‌گوشه اي مي نشينم و حسرت ها
را مي شمارم و باختن ها و صداي شكستن را ، نمي دانم كدام خواهش را نشنيدم
و به كدام دلتنگي خنديدم كه چنين دلتنگم ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
مردان هم قلب دارن

فقط صدایشان، یواش تر از صدای قلب یک زن است!

مرد ها هم در خلوتشان برای عشقشان گریه میکنند!
...
شاید ندیده باشی؛ اما همیشه اشک هایشان را در آلبوم دلتنگیشان قاب

میکنند!

هر وقت زن بودنت را میبینم؛ سینه ام را به جلو میدهم،صدایم را کلفت تر

میکنم

... تا مبادا...لرزش دست هایم را ببینی !

مرد که باشی ... دوست داری ... از نگاه یک زن مرد باشی ..!

نه بخاطر زورِ بازوها
(از قول خودش به خودش)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از سرم که بیفتی... دست و پای غرورت خواهد شکست... آن روز درد شکستن را خواهی فهمید...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
تو...!!!
ادم
من...!!!
حوا...!!!
سیبی...!!!
... در کار
باشد...!!!
یا نه...!!!
با تو...!!!
بهشت
جاریست...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعتبار آدمها به حضورشون نیست ، به دلهره ایست که در نبودشون ایجاد میشه ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
آن قاصدك كه برایت فوت كردم
جایی بین ما
سرش به هوا شد و
انگار به تو نرسید
تمام زندگی ام را نذر میكنم
... به نیت سر به راهی قاصدك
كه بیاید
نام مرا توی گوش تو زمزمه كند...
+ تاريخ شنبه بیست و ششم آذر 1390ساعت 4:58 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
 
چه لذتی دارد / قفل در شکسته باشد

تمام وسایل / آب از آبشان تکان نخورده باشد

و دیوارت / غرق هزاران یادگاری شده باشد
...
جانت در جاده مانده باشد .... و حالا تا چشم کار میکند

خطاب شدن ببینی ...........................

خوابت را کنار دسته کلید بگذار ....

خیره شو / آنقدر که باور کنی

بی صدا آمده اند / که حرمت نگه دارند

بی سبب نوشته اند / که دلیل به دل نمی خورد

بی هوا رفته اند / که هوایشان را نکنی ...............
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سقوط قطرۀ باران تنها فرودی است،


که هیچ چتری برای نجات آن باز نمیشود ...

...
چشم ، دهان نیست که داد بکشد ............. به داد چشمهای من برس ....


به داد فرود اضطراری تک تک بغض های نیمه کاره از دست ِ آسمان ِ تو


از دست ِ سایه روشنی که به چشمهایت میزدی

که تا سایه اش از سرم کم شد ،


صد سال نوری بین ما به بلوغ رسید ..........

.

.


بگذار ..... بگذار .. بگذار کمی

....

تنها کمی....


رفت و آمد کنیم


وقتی که میدانی


این روز ها شبیه کسی حرف میزنم که اصلا به من / نرفته است ....


 تنها با نگاه تو به خود / آمده ام


بگذار رفت و / آمد کنیم


تقصیر من نیست که / به دلت .... نمینشینم.........


که بدون برج ِ مراقبتت


این چشمها ....


این باندهای خیس


جرات ِ نشستن نمیدهد .....


حال من 37 درجه زیر ِ دلتنگی است ....

به سقوط قناعت میکنم


به افتادن از چشم های ...............


فقط برای آخرین بار


آغوشت را ....


چتر نجات ِ اشک هایم را ............/ باز کن


تو بیشتر از هرکسی میدانی


من از ارتفاع .....


من از بلندی ِ این فاصله میترسم....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
خودت را به آتش نکش دهقان فدار کار ِ من

این قطار از / ایستگاه نا امید است

به کجا برسد که باور کند / دلش را ارزانی ِ هیچ مسافری نمی کنند ؟؟؟
...
دلت که از دلت گرفته باشد / هزار بهانه هم بیاوری

آخرش می روی / شاید دیگری از پس " آنچه نبودن " هایت بر بیاید...
+ تاريخ جمعه بیست و پنجم آذر 1390ساعت 17:21 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
سکوت...
بزرگترین هنرم اینه... همه چیز رو می بینم و ساکتم...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
از همان ابتدا دروغ گفتند!
مگر نگفتند که “من” و “تو” ، “ما” می شویم؟!
پس چرا حالا “من” این قدر تنهاست!
از کی “تو” اینقدر سنگ دل شد؟!…
اصلا این “او” را که بازی داد؟!…
... که آمد و “تو” را با خود برد و شدید “ما”!
می بینی
قصه ی عشقمان!
فاتحه ی دستور زبان را خوانده است...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من میروم و تو
نگران نباش
فکر جای خالی م را کرده اند
دخترانی که صدای خنده هایم را...
خوب بازی می کنند...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برگ از درخت خسته می شه که جدا میشه

پاییز بهونست...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
من تنها هستم ، ولی تنها من نیستم...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
می پرستم پاییـز را

که معافـم می کنـد

از پنـهان کردن
...
دردی که در صـدایم می پیچـد و

اشکی که در نگاهـم می چرخـدآخر همه مـی داننـد

سـرما خورده ام...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
قوانین علم را به هم زده ای
نبودنت وزن دارد... تهی...

اما...

سنگین...

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چشم چشم ، دو ابرو
نگاه من به هر سو
پس چرا نیستی پیشم ؟!
... نگاه خیس تو کو ؟!

گوش گوش ، دو تا گوش
دو دست باز یه آغوش
بیا بگیر قلبمو
یادم تورا فراموش.....!!!

چوب چوب ، یه گردن
جایی نری تو بی من
دق میکنم ، میمیرم
اگر دور بشی تو از من

دست دست ، دو تا پا
یاد تو مونده اینجا
یادت میاد میگفتی
بی تو نمیرم هیچ جا

من...!من...!
یه عاشق
همون رفیق سابق.........

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
+ تاريخ جمعه بیست و پنجم آذر 1390ساعت 17:9 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>

اگـه یـه روز چشمات پـر اشک شد و دنبال یـه شونه گشتی که گـریه کنی...

صـــــــــــــدام کن.....

بهت قول نمی دم که ساکتت کنم...
...
ولی قول میدم که پا به پات گــــــــــریه کنم......
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خوبم ، باور کنید
اشکها را ریخته ام ، غصه ها را خورده ام
نبودن ها را شمرده ام
این روزها که می گذرد ، خالی ام...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮش "ﺑـــﻮس"، " ﺑـــﻐﻞ" و "ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮ ﻋــﺰﯾــﺰم" ﻧﺒﺎﺷﻪ ...
ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻧﯿﺲ ﮐﻪ ...
ﮐﭙﻪ ی ﻣــــﺮﮔﻪ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
سکوتم را نکن باور
من آن آرامش سنگین پیش از قهر طوفانم
من آن خرمن
من آن انبار باروتم

... که با آواز یک کبریت آتش می شوم یکسر
هزاران شعله ی سرخ کنار هم
سکوتم را نکن باور...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
به خیالت...

به خیالت مردانگی کردی

که مـرا باکره میخوانند هنوز؟
...
باید بیایی و ببینی

بکارت روحـم

از سـر عشق بازی با خیالـت

به کجا رسیده...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چه آرامشی دارد آغوشت و چه مست کننده است بوی تنت ،
خدایا بهشت ارزانی خودت...

+ تاريخ جمعه بیست و پنجم آذر 1390ساعت 16:43 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
خوب به چشمهایش نگاه کنید ... از نزدیک!
دستانش را بگیرید!
آنقدر نزدیکش باشید که گرمای نفس هایش را حس کنید!
... خوب عطرش را بو بکشید!
موقع بوسیدنش از ته دل ببوسیدش ... از ته دل ببوییدش ... از ته دل لمسش کنید!
... ... ... از ته دل نگاهش کنید ... از ته دل صدایش کنید!
از تمام لحظات با هم بودن نهایت استفاده را بکنید!
روزی می رود ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
دیدن اینکه یه مرد جلو روت گریه کنه

دردآور نیست

دردآورتر اینه که ندونی
...
چطور آرومش کنی

به سلامتی همه مردا

که درد دلشون رو خودشون میدونن و خدا....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سر کلاس ادبيات معلم گفت : فعل رفتن رو صرف کن -گفتم: رفتم ... رفتي ... رفت ... رفت ...رفت .....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من " آنقدر خواستمت که نخواستنت را ندیدم
"تو " آنقدر نخواستی که هیچ چیز از "من " را ندیدی...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
نمی دانم....

سیگار می کشم یا حسرت نبودنت را ... !

ریه هایم را پر از دود می کنم یا پر از آهِ رفتنت ... !
...
نمی دانم تو را دود می کنم یا خاطراتت را ... !

اصلا چه فرقی می کند ... !؟

تو رفته ای و من

سیگار و حسرت و آه را با هم می کشم ...


+ تاريخ جمعه بیست و پنجم آذر 1390ساعت 16:36 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
تو لازم نیست چیزی بگویی
فقط بنشین روبروی تنهایی ام
من تمام نگفته ها را از چشم تو می خوانم
... ... ... ... نشد
بریل تنت را معنا می کنم
نخواستی
من می گویم
تو انکار کن...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شروع کن مرا در این روزهای دلتنگی
هوس کرده ام شیرینیها
وحتی تلخی هایت را
این روزها زیاد ویارمیکنم
گویی آبستن غصه هایت شده ام...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چقدر بده که تو میتونی خودتو خر کنی... داغون کنی... بدبخت کنی
اما نمیتونی خودتو بغل کنی... آروم کنی... از تنهایی در بیاری...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
باران نبار...

زین پس تنها ادامه میدهم,
در زیر باران حتی به درخواست چتر هم جواب رد میدهم.,
میخواهم تنهاییم را به رخ این هوای دو نفره بکشم...!
... ... باران نبار ...

من نه چتر دارم
نه یار....
+ تاريخ جمعه بیست و پنجم آذر 1390ساعت 16:29 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
شبهـــــا زیــــر دوش آب ســرد...
بی صدا رها می کـند, بــغض زخم هایـَش را...
و هــمه می گــویند...
خــــوش بــــه حــــالـش چــــه آســــان فــــرامــــوش کــــــرد...
+ تاريخ جمعه بیست و پنجم آذر 1390ساعت 16:21 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
غصــه نخــور ؛

کنــار آمـده ام بـا نبـودنت . . .

خیلـی که دلـم بگیـرد ، گریـه میکنـم ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به حرمت نون ونمکی که با هم خوردیم
نون را تو ببر
که راهت بلنده وطاقتت کوتاه
نمک را بذار برای من
می خواهم این زخم همیشه تازه بمونه...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
نمی دانم...
سیگار می کشم یا حسرت نبودنت را ... !

ریه هایم را پر از دود می کنم یا پر از آهِ رفتنت ... !
...
نمی دانم تو را دود می کنم یا خاطراتت را ... !

اصلا چه فرقی می کند ... !؟

تو رفته ای و من

سیگار و حسرت و آه را با هم می کشم ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
اگـه یـه روز چشمات پـر اشک شد و دنبال یـه شونه گشتی که گـریه کنی...

صـــــــــــــدام کن.....

بهت قول نمی دم که ساکتت کنم...
...
ولی قول میدم که پا به پات گــــــــــریه کنم...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عشقو باید باورکرد ...
بوسه رو باید حس کرد ...
احساسو باید لمس کرد ...
امــــــــّـــــــــــا ...

دوست داشــــــــتنو باید ثابـــت کـــــــــرد...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
به خیالت...

به خیالت مردانگی کردی

که مـرا باکره میخوانند هنوز؟
...
باید بیایی و ببینی

بکارت روحـم

از سـر عشق بازی با خیالـت

به کجا رسیده.....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چه آرامشی دارد آغوشت و چه مست کننده است بوی تنت ،
خدایا بهشت ارزانی خودت...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من دقیقا ۲۰۶ تا استخون دارم که تو میتونی بشکنیشون.
اونوقت تو میای دل منو میشکنی ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
از همان ابتدا دروغ گفتند!
مگر نگفتند که “من” و “تو” ، “ما” می شویم؟!
پس چرا حالا “من” این قدر تنهاست!
از کی “تو” اینقدر سنگ دل شد؟!…
اصلا این “او” را که بازی داد؟!…
... که آمد و “تو” را با خود برد و شدید “ما”!
می بینی
قصه ی عشقمان!
فاتحه ی دستور زبان را خوانده است...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
کاش نمیرسیدم...

وَقتی كـﮧ دیـــر رسیــدَم وَ بآ دیگَری دیدَمت
فـَهمیدَم كـﮧ گآهی
هَرگز نَـرسیدَن بهْـتَـر اَسـت اَز دیــر رسیدَن ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ديشب خـدا آروم صـــدام كـــرد و گفــــت :
خــــــــوابي ؟
عشــــقت داره قــــربون يــكي ديـــگه ميــره...
اونـــوقت تـــو راحت خوابيـــــدي ؟؟؟!!! ... ...
لبخنــــدي زدم و گفتــــم :
... خـــــدا جونم "

اين همون مخــــلوقي هست كه وقتــــي آفريديـــش به خودت آفـــــرين گفتي ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من میروم و تو
نگران نباش
فکر جای خالی م را کرده اند
دخترانی که صدای خنده هایم را...
خوب بازی می کنند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برگ از درخت خسته می شه

پاییز بهونست...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خدا رو شکر واژه <دوست معمولی> بوجود اومد ,
وگرنه خیلی ها کلمه ای برای توجیه هرزگیشون نداشتن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
من تنها هستم ، ولی تنها من نیستم...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مي خواهم اعتماد کنم اما بد جايي دنيا آمده ام ...
زمين ؛ جايگاه مارهاي خوش خط و خالي بود که هر روز نيشم مي زدند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
می پسـندم پاییـز را

که معافـم می کنـد

از پنـهان کردن
...
دردی که در صـدایم می پیچـد و

اشکی که در نگاهـم می چرخـدآخر همه مـی داننـد

سـرما خورده ام . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
دلتنگـــ کودکیـم...

یـــــــــادش بخیر،

قهـــر می کردیم تـــــــــــــــــا قیامتـــــ!
...


و لحظه ای بعدقیامتــــ می شد...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

+ تاريخ پنجشنبه بیست و چهارم آذر 1390ساعت 16:38 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
کاش زندگی برای من بود نه من برای زندگی آنگاه
می توانستم هر چقدر که دلم میخواست کنارت بمانم
اگر چنین فرصتی داشتم سر تا پای تو را غرق بوسه می کردم و
جمله ی همیشگی با من بمان را زمرمه میکردم...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به من بگو نگو ، نمیگویم ، اما نگو نفهم ، که من نمی توانم نفهمم ، من می فهمم ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چِقَــدر سَخــت اسـتـــ

کِـــه بِبینـــی غَـــریبِـــه هــ ـآ بِهتَــــر اَز آن یِــک نَفـــَر

اِحســـآسَـــت رآ مــی فَــهمَند ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کی گفته من از مرگ میترسم! فقط دلم میخواهد وقتی می آید سراغم, آنجا کنار تو باشم...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کـنــارم گـــذاشـتـــی کــه تــلــخــــم کـــنـــی..... شــرابــی شــدم نــابـــــــــــ...
حـالـا خــمــاری ام را مـیـکـشـی...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرده شور اون زیبایی رو ببرن که قراره بعد ِ حموم هـــــیـــــچی ازش نمونه...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چه غریبند "دوستت دارم "هایی که نوشته می شوند

ولی خوانده نمی شوند..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چه غریبند "دوستت دارم " های من که از ته دل مینویسم
ولی برات مهم نیستن...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرا هیچ چیز عذاب نمی دهد،
جز اینکه همیشه دانسته خطا کردم
ندانسته آلوده شدم،
نشناخته وابسته شدم،
و ناخواسته رانده شدم...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
به دلتنگی هایم دست نزن

می شکند بغضــم یک وقت !!

آنگاه غرق می شوی
... ... ...
در سیلاب اشکهایی که

بهانه ی روان شدنش هستی...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
بگذار بگویند خسیسم
من
دوستت دارم هایم
را الکی خرج نمیکنم
جز برای مهربانی خودت...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلم چه کودکانه بهانه ی تو را میگیرد ،

اما تو بزرگانه به دل نگیر ...

فقط بگو : کودک است ، نمی فهمد ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوستت داشتم ... یادت هست ؟

گفتم دوستت دارم ... وتو گفتی : کوچیکی برای دوست داشتن

... رفتم تا بزرگ شوم ...

اما آنقدر بزرگ شدم که یادم رفت دوستت داشتم ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امشب از آن شب هایی است که ، دلم هوای آغوشت را کرده

افسوس

که جز پاهای بغل کرده ام مهمان دیگری ندارم . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

+ تاريخ چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390ساعت 9:51 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
دلتنگ که باشی آدم دیگری می‌شوی
خشن‌تر ، عصبی‌تر ، کلافه‌تر و تلخ‌تر ...
و جالب‌تر این‌که با اطراف هم کاری نداری
همه اش را نگه می داری و دقیقا سر کسی خالی می‌کنی که دلتنگ اش هستی .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گناه هر چیز را که گردن من بیاندازی
عاشق شدن من تقصیر توست...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
من بودم و تو و یک عالمه حرف.....
و ترازویی که سهم تو را ، از شعرهایم نشان می داد.....
کاش بودی و می فهمیدی وقت دلتنگی یک آه چقدر وزن دارد………..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دل است دیگر!
یا شور می‌زندیا تنگ می‌شود
یا می‌شکند
آخر هم مهر سنگ بودن می‌خورد روی پیشانی‌اش...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خدا هیچ چیز که به ما نداده باشد ،
دو چیز را زیاد داده !
به من صبر زیاد و به تـــو ...
روی زیاد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به سلامتی اونی که این قدر بردمش بالا که دیگه دست خودم هم بهش نمیرسه...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از تمام این جاده های لعنتی بیزارم
فرقی نمیکند آهنی باشندیاچیز دیگری
همینها تو را از من گرفتند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روي آن شيشه تبدار تو را"ها" كردم
اسم زيباي تورابانفسم جاكردم
شيشه بدجوردلش ابري وباراني شد
شيشه رايك شبه تبديل به درياكردم
باسرانگشت كشيدم به دلش عكس تورا
عكس زيباي تو را سيرتماشا كردم....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جغرافیای کوچک من بازوان توست
ای کاش تنگ تر شود این سرزمین به من ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برف می‌بارد

کودکان خوش‌حالند

من غمگین

دارد ردِّ پاهات را می‌پوشاند برف...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من به آمار زمين مشكوكم...
اگر اين شهر پر از آدم هاست، پس چرا اين همه دلها تنهاست؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یک مترسک خریده ام
عطر همیشگی ات را به تنش زده ام
در گوشه اتاقم ایستاده
درست مثل توست ،
فقط اینکه روزی هزار بار از رفتنش مرا نمی ترساند...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبرانشان نمیکند ...
کسانی هستند که هرگز تکرار نمی شوند

و حرفهایی که معنیشان را خیلی دیر می فهمیم...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تو که رابطمونو به مفت فروختی ولی
اینو یادت باشه که من یه دونه از خاطره هاتو با هزارتا از این رابطه ها عوض نمیکنم...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
اگر يک روز از زندگی من
باقی مانده باشد،
از هر جای دنيا
چمدان کوچکم را میبندم
راه میافتم
... ايستگاه به ايستگاه
مرز به مرز،
پيدايت میکنم،
کنارت مینشينم،
روی سينهات به خواب میروم...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بچه که باشی از "نقاشی"هایت هم می‌توانند به روحیات و مشکلات و درونیاتت پی ببرند ،
بزرگ که می‌شوی از حرفهایت هم نمی‌فهمند توی دلت چه خبر  است...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
گر با من همراه می شوی
کفشهایت را همین جا

جا بگذار

... من دیگر به هیچ کفشی اطمینان ندارم
وسوسه ی رفتن
دارند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گفت: چند سال داری؟ گفتم: روزهای تکراری زندگیم را که خط بزنم، کودکی چند ساله‌ام...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلم درد میکند ،
انگار خام بودند قول هایی که به خوردم داده بودی...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلم كه گرفته باشد,با صداي دستفروش دوره گرد هم گريه ميكنم,چه برسد به مرور خاطرات با هم بودنمان ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يادت ميادگفتم بهت اگه نميشي مرهمم
توروخدازخمم نشو که تيکه پاره س بدنم...(این رو دارم گوش میدم)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من را همین گونه که هستم دوست داشته باش ، وگرنه که از این بهتر را هـــــــــمــــــــــه دوست دارند..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برای خودت زندگی کن،
کسی که ترا دوست داشته باشد،
با تو میماند،
برای داشتنت میجنگد...
اما اگر دوست نداشته باشد،
به هر بهانه یی میرود...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دست هایت که مال من باشد
هیچکس
مرا
دست کم نخواهد گرفت...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به فکرتنهایی نباش تنهایی خودش تنهاست! به فکرکسی باش که بی تو تنهاست(یعنی من)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نبودنت را دارم با ساعت شني اندازه ميگيرم...
يك صحرا گذشته است...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دور دست جاييست كه تو نيستي...
و اندوه يعني
لحظه اي كه بي حضورت ميگذرد...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
+ تاريخ چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390ساعت 1:5 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
یک مرد معمولی سعی میکنه حس حسادت خانم خودش رو
نسبت به خانم های دیگه تحریک کنه،

اما یک جنتلمن واقعی سعی میکنه حس حسادت خانم های دیگه رو
نسبت به خانم خودش تحریک کنه .....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلتنــــــــــگم!
برای کسی که مدتهاست
بی آن که باشد
هر لحظه
زندگی اش کرده ام ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارمــان بـــاران... هر جا که باشی با تـــــو هستــم ، زیــر ِ چتــر ِ آســـمان ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دور نَرو...
بیا کنـــــار دِلم
من غیر از اینهایی که می نویسم،
نوازش هم بَلَدَم...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باید فراموشت کنم
چندیست تمرین می کنم
من می توانم ! می شود !
آرام تلقین می کنم
... ... حالم ، نه ، اصلا خوب نیست ....
تا بعد، بهتر می شود ....
فکری برای این دلِ آرام غمگین می کنم
من می پذیرم رفته ای
و بر نمی گردی همین !
خود را برای درک این ، صد بار تحسین می کنم
کم کم ز یادم می روی
این روزگار و رسم اوست !
این جمله را با تلخی اش ، صد بار تضمین میکنم...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلــخ است

باور نبودن آن هـا کـه مـی توانستند باشند

و تـلـــخ تـر است

امـروز باور آن ها که ادعــای مـاندن مـی کنند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعضیا رو باید یهو از زندگیت حذف کنی
اگه به مرور باشه زجرت میدن
مثل کندن چسب زخم ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) از رو پوست
که یهو میکنیش و خلاص میشى ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شاید “درد” را از هر طرف بخوانی درد داشته باشد

اما

“درمان” که نباشی “نامرد” می شوی ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از حل معمای چشمان تو خسته شده ام

می خواهم جر بزنم

خودت بگو

چقدر دوستم داری...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلت طفل بود...

قدت به قد عاشقی هم نمیرسید که کوچک شمردی

عظمت عاشقانه هایم را...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعضی هارو باید از تو رویاهات بکشی بیرون و محکم بغلش کنی,
بعد آروم در گوشش بگی:
آخه تو چرا واقعی نیستی لامصب...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تو ميروي و من فقط نگاهت ميکنم
تعجب نکن که چرا گريه نميکنم
بي تو يک عمر فرصت براي گريستن دارم
اما...
براي تماشاي تو همين يک لحظه باقي است...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد از رفتنت هم معجزه میکنی!
هر روز چشمان ترم به در خشک میشود...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خودت باش ، کسی‌ هم خوشش نیومد ... به جهنم که نیومد ! آنها عروسک گردان
 و تو هم عروسک اون ها ......نیستی ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به من اعتیاد پیدا کرده بود ..... تــَرکــــم کرد....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زن خودش را زیبا می کند چون خوب فهمیده که چشم مرد،
تکامل یافته تر از مغز اوست ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پسرها به ۵ گروه تقسیم میشن
‌گروه اول پسرایی هستند که دخترا رو بدبخت میکنن!
گروه دوم پسرایی هستند که اشک دخترا رو در میارن!
گروه سوم پسرایی هستند که جوون دخترا رو به لبشون میرسونن!
گروه چهارم پسرایی هستند که کاری میکنن دخترا روزی ۱۸ بار‌آرزوی مرگ کنن!
گروه ۵ پسرایی هستند که به اشتباه فکر میکنن جزو هیچکدوم از گروههای بالا نیستن...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
+ تاريخ شنبه نوزدهم آذر 1390ساعت 2:30 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
تنها كسي كه تنهاييمو درك كرد يك تنها بود كه اونم وقتي فهميد
ميتونه تنها نباشه تنهام گذاشت...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انقـــــدر به من گیر نده.
مـــن همینم که میبینی
در تنهایی خود قدم میزنـم
و به پوچی و بیهودگی زندگی خود فکر میکنم
...تو را در آن ســـو
در تاریکی میبینم
لحظه به لحظه صدای نفسهـــایت نزدیکتــر می شود
بالاخره چهره ی زیبایت برایم نمایان شـــد
تو خـــــــود تنهایی هستی
از دنیا فقط تنهایی رو هدیه گرفتم
حتما لیاقتـــــــــم همین بوده...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
میخواهم یادت را تا آخر عمر در آغوش بگیرم
اگر یادت بمیرد،من هم میمیرم
خودت که نیستی،اما خاطره های بودنت تنهایی ام را پر میکند...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مهم نبود برای من، که تو با من چه می کنی

بیا ببین برای تو...

من با خودم چه می کنم...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
·٠•●❤
این واسه منه بهش دست نزن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زمین خورده ام...
آنقدر زمین خورده ام که بدانم
برای برخاستن
نه دستی از برون
که همتی از درون
... لازم است حالا اما
نمی خواهم برخیزم
می خواهم اندکی بیاسایم
فردا برمی خیزم
وقتی که فهمیده باشم چرا
زمین خورده ام...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خـ‗__‗ـدایـ ‗__‗ـا . . .
یـ‗__‗ـا فریـ‗__‗ـاد در گـلـ‗__‗ـویم را بگیـ‗__‗ـر
یـ‗__‗ـا بغـ‗__‗ـض گـلـ‗__‗ـوگیـ‗__‗ـرم را …
هـ‗__‗ــرکـ‗__‗ـدام راه دیـگـ‗__‗ـری را بستـ‗__‗ـه . . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روی قلــــــــــــبـــــی نوشــــــــــتــــه بـــــودند شـکستـــــــنـــــی اســــتـــــ
مــــواظبـــــ بـــاشــــــــــــیـــد
ولـــــــــی مــــــــــــن روی قــــلــــبم نوشتـــــــــــــــــــم
شــــــکســـــــــــته اســــــتــــــــــ
راحـــــــــــتــــــــــــ بــــــــــــاشـــــــــــیـــــد...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عــــادت میکنـــم بــــه داشتن چیـزی و سپس نداشتنش

عــــادت میکنـــم بـــه بــــودن کسی و سپس نبودنش

تنهاعــادت میکنـــم .

امـــــا فراموش نــــــــه...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پیام بازرگانی
❤♫❤♫❤.
☻/˚ •。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛★ 。 .˛° 。 ° 。 ˚ • ★ ˚ .˛❤♫
/▌˛˚•˚ ˚ ♫❤♫❤˛° 。
همیشه دوستت خواهم داشت ˚ 。❤♫。 ★
/ \ ˚. ★ ˛ ˚ • 。 。❤♫˚ ˚。 ˛˚ • 。˚ ˚ ★˛ ˚ 。❤♫ 。. • ˚ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نخ داخل شمع از شمع پرسید : چرا وقتی من میسوزم تو هم آب میشی؟
شمع گفت مگه میشه کسی که تو قلبمه بسوزه من اشک نریزم...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 امشب را فقط امشب
برای خاطر آن لحظه های درد
کنار بستر تاریک من ، شب زنده داری کن
که من امشب برای حرمت عشقی
که ویران شد
برایت قصه ها دارم ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گاهی دلم از هر چه آدم است می گیرد...!
گاهی دلم دو کلمه حرف مهربانانه میخواهد...!
نه به شکل دوستت دارم و یا نه بــه شکل بی تو می میرم.!
ساده شاید ، مثل من هستم ناراحت نباش...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رفتی ؟ بی خداحافظی؟ فکر دلم نبودی که بی تو عذاب میکشد؟

فکر من نبودی که بی تو زندگی برایم جهنم می شود؟

مگر یادت نیست حرفهای روز آشنایی مان را؟
...
مگر قول ندادی همیشه با من بمانی و مرا تنها نگذاری؟

تو که اینک مرا تنها گذاشتی ، تو که بر روی قلبم پا گذاشتی

چه زود فراموشم کردی ، مرا آواره کوچه پس کوچه های شهر بی محبتی ها کردی

مگر نمیدانستی بعد از تو دلم را به کسی نمیدهم؟

مگر نگفته بودم عاشق شدن یک بار هست و دیگر عاشق کسی نمیشوم؟

مگر نگفته بودم اگر عاشقی هیچگاه مرا تنها نمیگذاری

پس تو عاشقم نبودی ، همه حرفهایت دروغ بود ،

عشقی در دلت نبود ، سهم من از با تو بودن همین بود!

باورم نمیشود رفته ای و بار سفر را بسته ای

دلم به تو خوش بود ، چه آرزوهایی با تو داشتم ،

نمیدانی که شبها یک لحظه هم خواب نداشتم

رفتی و من چشمهایم خیس شد روزهای زندگی ام نفسگیر شد

رفتی ؟ بدون یک کلام حرف گفتنی!

کاش میگفتی که دیگر مرا نمیخواهی و بعد میرفتی ،

کاش میگفتی از من متنفری و بعد مرا تنها میگذاشتی ،

کاش میگفتی عاشقم نیستی و جایی در قلبم نداری و بعد میرفتی !

چرا بی خبر رفتی؟...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلم برای دلی تنگ می شود گاهی
دلی که سنگ تر از سنگ می شود گاهی...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یک روز
روی اینهمه بغض بی دلیل
پارچه ای
به رنگ سکوت می کشیم
و برای همیشه
...فراموش می شویم
بگذار بعضی ها خیال کنند ما مرده ایم...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اگر تو بازنگردي
اميد آمدنت را به گور خواهم برد
... و كس نمي داند
كه در فراق تو ديگر
چگونه خواهم زيست
چگونه خواهم مرد...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به دلم افتاده بود که امشب حتماً
خوابت را می بینم …..
آنقدر خوشحال بودم که تا صبح خوابم نبرد...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
+ تاريخ چهارشنبه شانزدهم آذر 1390ساعت 9:26 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
دلتنگ نشدی، ببينی چگونه خوبترين خاطره ها، بی رحم ترينشان می شود...
ـــــــــــــــــــــــــــــ
خودت را تصور کن
بی "او"
شاید بفهمی چه کشیدم " بی "تو........
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بی‌ خیالت که میشوم"
در کوچه‌های علی‌ چپ
دنبال دلم می‌گردم....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دل درد گـــرفـتـه ام از بـــس فـنـجـانــ هــای قـَهـوه را سَــــر کــشــيـدِه ام

و تـــــو

تـَهِ هـــیــچـکــ ــــدا مـــ نــــبـــودی ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعضی وقت ها هست که آدم دلش می خواد یکی رو با انگشت نشان بده
و بگه این بی معرفت همه دنیای منه...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کاش انقدر مطمئن بودم نمی ریزد که تا اخر عمر تکیه بدهم...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـنــــــــــوز تـکه ای از تـــــــــــو در مـــــــن اسـت . . . .

کـه گـاهـی

لعـنــــــــــــتي بـــــــــــد جـور . . . .

دلتـــــــــــنگت مـــــــــــی شـود....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احســــاس تـــو هــــیچ برایـــم مهـــم نیـســـت ....

با حــال و هــوای خـودم کـه در تــــــــو خـلاصـه شـده سـت عشـــق میکنــــم ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقصیــــــــر هیــــچ کــــس نیــســـت
بـــه نام "عشـــــــق"
جسمـــــــت را
لگــــد مال بوســــــــه های هـــــوس آلـــودشان می کنند
و بــــــه نام "ناپاکــــــیٍ تـــــــو"
... فـــــراموشت می کنند
بــــــه نام "نجـــــابـــت" بایـــــد ســـــکوت کنـــــی
و بــــــه نام "صبـــــــــر" از درون ویــــــــــران می شوی....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بی تو

به لباسهایی فکر میکنم

که خریده ام
...
و تو ندیدی...

به حرفایی فکر می کنم

که زده ام

و تو نشنیدی...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روزها رفت ولی یاد تو کمرنگ نشد
سالها رفت و دل ساده ما سنگ نشد
ذهن من بستر صد خاطره با یاد تو بود
نامت از صحنه ی این خاطره کمرنگ نبود...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باران کـه میبـارد...... دلـم بـرایت تنـگ تـر می شـود.....
راه می افـتم ... بـدون ِ چـتـر ... من بـغض می کنـم ....آسمـان گـریـه...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پرسیدم تنهایی چیست؟گفت آتش !گفتم مگر آن را دیده ای ؟گفت نه درآن سوخته ام...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روزهایم را
خیابان‌های شهر می‌گیرند
شب‌هایم را ، خواب‌های تو ...
" بیولوژی " هم نخوانده باشی
می‌فهمی چه مرگَ‌م شده است...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گفتم بگو ...سکوت کرد و رفت ...و من هنوز گوش میدهم...
ــــــــــــــــــــــــــــــ
+ تاريخ چهارشنبه شانزدهم آذر 1390ساعت 9:8 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
گفته بودم بی تو سخت میگذرد....
بی انصاف حرفم را پس میگیرم....
بی تو انگار اصلا نمیگذرد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اگر دلت گرفته سکوت کن،
این روزها هیچ کس معنای دلتنگی را نمیفهمد...... هیچکس....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درد یک پنجره را پنجره ها میفهمند

معنی کور شدن را گره ها میفهمند

سخت بالا بروی ، ساده بیایی پائین
...
قصه تلخ مرا ، سرسره ها میفهمند . .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بیهوده تلاش نكن !
هر چقدر هم كه چشمانت را محكم بفشاری
رویای از دست رفته ات باز نمی گردد
وقتی از خواب پریده باشی ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حواست باشه  به من و خاطراتی که پشت سرت داری جا میذاری....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برای نبودن که . . . همیشه لازم نیست راه دوری رفته باشی
میتوانی همین جا پشت تمــــــام بغضهایت ، گم شده باشی...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امشب

که از خودم

برگشتم
... ...
چشمانم را

پرت میکنم

رویِ خواب

اه که چقدر خسته ام

برایم یک فنجان

مرگ

بیار...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روزگــار

نبودنت را برایم دیـکـتـه می کند

و نـمـره ی من باز می شود صــفر...
... ...
هنوز

نـبودنـت را یاد نگرفته ام...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من عاشقانه دوستت دارم
و تو
عاقلانه طردم می کني
غرور تو
حتی از حماقت من هم احمقانه تراست...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در انتظار تلنگری عاشقانه ام
بر شیشۀ احساسم
تا این روح سرکشم
آرام گیرد.
شاید باور کنم
دوستت دارم,
فقط یک جمله نیست...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کاش آن رهگذری که هر روز بی اعتبا از کنارت رد میشود میدانست
بزرگترین آرزوی من این است که یکبار

.

.
...
.

.

.

جای او باشم...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عشق
هرگز مرگ طبیعی ندارد
از غفلت و بی تفاوتی میمیرد.....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برو ...... من با خودم و دل شکسته ام کنار خواهم آمد .....
قانع کردن دلم بهتر است از تمنای عشق از تو و وجود یخ زده ات ......
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گاهی وقت ها حس آخرین بیسکوییت مونده تو
بسته ساقه طلایی رو دارم. تنها وخرد شده...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مثل امشب که باز به خاطر هیچ ولم کردی و رفتی...
ــــــــــــــــــــــــــــ
شنيــده بودم كه "خاك سرد است".
ايـــن روزها اما انگار
آنقـــدر هوا ســـرد است،
كه زنــده زنــده فراموش مي كنيــم يكديگـــر را...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
+ تاريخ چهارشنبه شانزدهم آذر 1390ساعت 5:19 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
دست همه سنگ طعنه و صد رنگي ست
سهم من و تو : شكستگي ، دلتنگي ست
اي دل ، قدم خيال بر مي داري
برگرد ، كه خانه ی خدا هم سنگي ست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چه حرف بی ربطیست
که مرد گریه نمی کند
گاهی آنقدر بغض داری
که فقط باید مرد باشی
تا بتوانی گریه کنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عزیـــزم
من دوستت دارم ولی
هیچ نیازی به تو نخواهم داشت
من دروغ نمی گویم
فقط ، نیازمندت نیستم و دوستت دارم
... به خدا امروز
مشکل از آنجا آغاز می شود که
گدا می شویم و خود را
عاشق می نامیم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ای کاش با گریه پا به دنیا نگذاشته بودم...
شاید حسی به من می گفت اینجا جای امنی برای رفتن نیست...
باز هم گریه کردم وقتی کودک بودم و زمین خوردم...ی
ا وقتی برادرم سر عروسکم را از تنش جدا کرد...
وقتی پشت کنکور ماندم...وقتی دلم جایی گرفت...
جایی شکست..وقتی عزیزانی ...از دنیا رفتند...چرا باز هم گریستم؟؟؟
ای کاش در سکوت می آمدم...در سکوت می ماندم...
و...نه گریه می کردم برای داشتن و نداشتن چیزی...نه اعتراضی...نه نیازی...و
در سکوت می رفتم...و گریه نمی کردند...سکوت بود سکوت...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بچه که بودم خواهرم واسه تولدم یه عروسک کوچیک پلاستیکی بهم هدیه داد،
اما من چه کار کردم!
پرتش کردم اونطرف!!
دلم یه عروسک خوشگلتر می خواست شاید ازون کوکیا که واسه بچه های اون زمون آرزو بود...
هم دل کوچیک خواهرم شکست!
هم اون عروسک بیچاره که انگار نفرینم کرد همون بلا سرم بیاد...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يک جايي مي رسه
که آدم دست به خودکشي مي زنه
نه اينکه تيغ برداره و رگش رو بزنه
نه! قيد احساسش رو میزنه...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هفت شهر عشق ، شهر اول : نگاه و دلربایی ،
شهر دوم : دیدار و آشنایی ، شهر سوم : روزهای شیرین و طلایی ،
شهر چهارم : بهانه ، فکر جدایی ، شهر پنجم : بی وفایی ،
شهر ششم : دوری و بی اعتنایی ، شهر هفتم : اشک ، آه ، "تنهایی"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد
که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد
لب تو میوه ممنوع ولی لب هایم
هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد
با چراغی هم جا گشتم و گشتم در شهر
... هیچ کس ، هیچ کس اینجا به تو مانند نشد
هر کسی در دل من جای خودش را دارد
جانشین تو در این سینه خداوند نشد
خواستند از تو بگویند شبی شاعرها
عاقبت با قلم شرم نوشتند ، نشد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این روزها نه از حادثه خبری هست و نه از اعجاز آن چشم های آشنا
از دلتنگی ها هم که بگذریم؛
تنهایی، تنها اتفاق این روزهای من است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تو چه میفهمی
حال و روز
کسی را که دیگر هیـــــــــــچ
نگاهی
دلش را نمی لرزاند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باران باشد و تو باشی و یک خیابان بی انتها باشد به دنیا میگویم :خداحافظ........
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خــــدایا
همه از تو می خواهند ...بدهی !
من از تو می خواهم....بگیری !
خـــــدایا
این همه حس دلتنگی را از من بگیر !
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چون جاده به زخمِ رفتن آراست مرا
يك سينه تپش ، نفس نفس كاست مرا
اين بود تمام ماجراي من و او
مي خواستمش ولي نمي خواست مرا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسب ها ، ...
درشكه ها را كشیده اند....
ولی انعام را درشکه چی گرفت !
به چشمان اسب ، چشم بند زده
,بر دهانش پوز بند ..... تا نبیند و حرف نزند...
چه آشناست زندگی درشكه چی و اسب هایش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
میگی‌ بازم کنار همدیگه واژه بچین؟
راجع به چی‌؟ باشه بشین
چشماتو باز کن یه لحظه مال من باش
یه لحظه بیا توی حس و حال من باش
پس میکروفن رو به دست من تو بده بگم
... از این زمونه و از دلی‌ که تکه تکست
هر آهنگ منم مساوی ذکر یک درد
جز این هم ندارم یه فکر بهتر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نمی نویسم .....چون می دانم هیچ گاه نوشته هایم را نمی خوانی!
حرف نمی زنم .... چون می دانم هیچ گاه حرف هایم را نمی فهمی!
نگاهت نمی کنم ...... چون تو اصلاً نگاهم را نمی بینی!
صدایت نمی زنم ..... زیرا اشک های من برای تو بی فایده است!
فقط می خندم ...... چون تو در هر صورت می گویی من دیوانه ام...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلت که تنگ یک نفر باشد ,
خود خدا هم بیاید تا خوش بگذرد و لحظه ای فراموش کنی فایده ندارد...
تو دلت تنگ است!
دلت برای همان یک نفر تنگ است...
تا نیاید
تا نباشد
هیچ چیز درست نمی شود....
به سلامتیت که بود ونبودت داغونم می کند...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و رفت.

آرام آرام.

از دريچه نگاهم، تا دوردستها.
...
كه عاشق بود و عاشق رفتنيست.

چه بيهوده بود تلاش من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یه جایی هس که دیگه کم میاری...از اومدنا از رفتنا...از شکستنا...
جایی که فقط میخوای یکی باشه...یکی بمونه...نره...واسه همیشه...
من اونجام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
چقدر دوست داشتم يک نفر از من مي پرسيد چرا نگاه هايت انقدر غمگين است ؟
چرا لبخندهايت انقدر بي رنگ است ؟ اما افسوس ...
هيچ کس نبود هميشه من بودم و من و تنهايي پر از خاطره . اري با تو هستم ..
با تويي که از کنارم گذشتي...
و حتي يک بار هم نپرسيدي چرا چشم هايت هميشه باراني است...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عاشق هرکس شدم او شد نصيب ديگري ...
دل به هرکس دادم او هم زد به قلبم خنجري ...
من سخاوت ديده ام دل را به هرکس مي دهم ...
شر م دارم پس بگيرم آنچه را بخشيده ام ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمام میوه های نوبرانه است
پر از هیاهوی آغاز

و نبودنت

چونان طعم گس خرمالوهای نرسیده
زندگی را جمع میکند در کنج خلوت انتظار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یکی را در قلب خویش عاشقانه دوست میدارم ،

کسی که نگاه عاشقانه مرا ندید و لحظه ای

که به او لبخند زدم نگاهش به سوی دیگری بود
...
حماقت یعنی اینقدر میروم تا تو دلتنگ ِ من شوی !

خبری از دل تنگی تو نمی شود!

برمیگردم چون دلتنگت می شوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هی لعنتی
این که در آغوش توست،آرزوی من است
روزی،زمانی آرزویم بود...عزیزم بود ولی اکنون...
حرفی نیست،فقط هوایش را داشته باش همین...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کوچکتر باشد یا بزرگتر، چه فرقی میکند؟ باید آنقدر

مرد باشد که پای حرفش بماند تا به آرامش برسی!

وگرنه دهان هر نامردی بوی گند " دوستت دارم "
...
های الکی میدهد ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلم برای تو که نه ، ولی برای روزهای باهم بودنمون تنگ شده،
برای تو که نه ولی برای مواظب خودت باش... شنیدن تنگ شده،
برای تو که نه ولی برای دلی که نگرانم می شد تنگ شده.
راستش برای این ها که نه.... برای خودت دلم خیلی تنگ شده....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما را از کودکی
به جدایی ها عادت داده اند
همان جایی که روی تخته سیاهمان نوشتند:
خوب ها / بدها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلم گرفته
رویاهایم را از ذهنم اخراج کرده ام
آینده، تکرار امروز هاست
هیجان، مرور دیروز هاست
و حال، تنها تنهایی و گم گشتگی در لحظه هاست
... دلم گرفته از من، خستگی و تکرار تکراری
ــــــــــــــــــــــــ
می سپارمت به خدا

خدایی که هیچوقت نخواست تو را به من بسپارد . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زندگی زد ؛آدم رقصید .

آدم رقصید ؛ زندگی عرق کرد .

زندگی عرق کرد ؛ آدم چایید .
...
آدم چایید ؛ زندگی تب کرد .

زندگی تب کرد ؛ آدم لرزید .

آدم لرزید ؛ زندگی ترک برداشت .

زندگی ترک برداشت ؛هیچ کس درد آدم را نفهمید
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خیلی وقت ها

مهمترین حرف میان دو نفر،

همانی است که هرگز به هم نمی گویند..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــن طعـــم شیرین یافتن را ،
در طعم تلــخ از دست دادن یافتـــم
و در این میان سهم من تنهـــــا یک یادت به خیر ساده بود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدایت از تمام دنیا برایم کافی بود،
مرا ترک می کنی و به سراغ کسی می روی که میدانی
تمام وجودت که سهل است، تمام مردان  شهر هم برایش کافی نیست...
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
به بـــــند دلت میاویز

رخت خاطره ام را !

گرد باد هایِ فراموشی

حرمت نمی شناسند...........
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گــاه در زنـدگـی ، موقعیت هایی پــیش مــی آیــد کــه
انسان بـایـد تــاوان دعـاهــای مــستجاب شده خــود را بپــردازد
ــــــــــــــــــــــــ
زخم عمیقی بر پهلویم زدند........
روزگار نیز بر روی آن نمک میپاشید..........
من پیچ و تاب میخوردم و مردم میپنداشتند که
مستم و میرقصم...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کشته شد شور جوانی، مرگ بر این زندگانی...
ـــــــــــــــــــ
درد داره .... منو " شما " صدا می کنی ....

من که تا ديروز عزيز دلت بودم لعنـتــی ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلخ ترین تنهایی است

وقتی تو به من

دورترین نزدیکی ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقتي از كسي كه دوسش داري خبري نداري، خوشحال باش،
چون حتما حالش خوبه و همه چيز رو به راهه كه از يادش رفتی.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به کسی نخواهم گفت با من چه کردی ...

نمیخواهم عشق ...

برای آدمها کابوس شود...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نمیدانم چرا هر چه عینکم را تمیزتر می کنم دنیا را کثیف تر می بینم...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آن قدر از هم دوریم
که وقتی تو به شب می رسی
من از سحر گذشته ام !
...
زمین را نمی بخشم
که این گونه می چرخد ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یه سوالی مغزمو پریشون کرد چرا جمعه انقدر به شنبه نزدیکه،
ولی
شنبه انقدر از جمعه دوره؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شده ام معادله ی چند مجهولی...
این روزها هیچ کس، از هیچ راهی، مرا نمی فهمد...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنها بودم که سایه ای آمد و دست من را گرفت...
اشکهایم را پاک کرد...
من را در آغوش گرفت و بوسید...
در آغوشش گم شده بودم که ناگاه فهمیدم این سایه همان دوست من است

تنهایی...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صبر خواهم کرد !!

فاصله ،

زیاد نیست ...
...
فقط !

به اندازه یک عمر ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این عشق ،

برای من هیچ نداشت !

هیـــــــــــــــــــچ !!!
...
اما ...

برای گل های بالشم ،

باغبان خوبی بود !

اشک های هر شب من...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کسی که سکوتت را درک نمیکند

بی تردید
کلامت را هم نخواهد فهمید ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
می گویند قسمت نیست
حکمت است...؟

خدایا من معنی قسمت و حکمت را نمی دانم
اما تو معنی طاقت را می دانی؟؟؟...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطفا هی نپرس دلتنگی چه معنا دارد؟
دلنتگی معنی ندارد........درد دارد...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
او سوم شخص مفرد نیست ، همه ي دنياي من است...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گناه نه !
چاره ای نبود...
طعم سیب می داد لب هایت
طاق زدم بهشت را ، با آغوشت....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عشق بازی می کنی ...

با سکوت !

بس که ،
...
واژه ها ،

نامردند ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روزگاری خواهد رسید..... همچنان که در آغوش دیگری خفته ای ،
به یاد من ستاره ها را خواهی شمرد تا آرام شوی.....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چقدر دور تر از احساسم ایستاده ای...
از این فاصله تو ،حتی صدایم را نمی شنوی !
چه برسد به دلتنگی...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ببند در آن دلت را ، که به روی همه باز است
یخ کردم...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دیـر آمدی بـاران
دیـــــر
من در جــایـــی
در حجـــم نبــودن كســی
خشكیـــدم...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ســـرم را شاید بتوانند گـــرم کنند دیگران
اما وقتی تـــو نیستی
هیچ کس نیست دلـــم را گرم کند...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لحظه هايي هست که دلم واست تنگ ميشه
اسم اون لحظه ها رو گذاشتم: هميـــــشه...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چه رسم جالبیست
محبتت را میگذارند پای احتیاجت،
صداقتت را میگذارند پای سادگیت،
سکوتت را میگذارند پای نفهمیت،
... نگرانیت را میگذارند پای تنهاییت،
... ... و وفاداریت را پای بی کسیت،
و آنقدر تکرار میکنند که خودت
باورت میشود که تنهایی و بیکس و محتاج .... همین ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تــنهايــی يعنی
ذهنم پــر از تو ، خــالی از ديگران است
اما کنارم خــالی از تو ، پــر از ديگران است...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در بودن یا نبودن چیزی غصه نخور
غصه آنرا بخور
که نفهمیدی چرا بود و چرا رفت ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
می آیی ...

عاشق می کنی ،

محو میشوی تا فراموشت کنم !
...
دوباره می آیی ...

تازه میکنی خاطرات را ،

محو میشوی !

به راستی که سراب از تو با ثبات تر است ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دیشب خدا را آن گوشه دیدم...... می گریست،
من هم گریستم ...
هردو یک درد داشتیم ؛
آدم ها...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خدایا دهانم را بو کن...!
بیبن بوی سیب نمی دهد!
من هیچ حوایی نداشتم که برایم سیب بچیند...
گناه من چه بود که به زمین آمدم...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انقدر نگو به این دنیای مجازی دل نبند
من از این دنیا
من از تو خاطره دارم،،،خاطره درد کمی نیست...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همه درد من این است
یک نفر در زندگی من هست

که نیست .........
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرا با خیالت تنها بگذار
اصلا به تو نرفته است
مهربان است
آزارم نمیدهد
دلم خیالت را رها نمی کند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بگذریم عزیزم
سلام مرا به روزهای تعلل ات برسان
روی خوش غرورت را ببوس
لج بازی های من هم بلند بلند سلام می رسانند
وعده دیدارمان باشد
رأس ساعت پشیمانی...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدبخت من که  لقمه ی بزرگتر از دهانت بودم ....
..
برای همين
..
مرا مدام خُرد می کردی...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آن کس که می گفت دوستم دارد

عاشقی نبود که

به شوق من امده باشد!
...
رهگذری بود که روی برگ های

خشک پائیزی راه می رفت!

صدای خش خش برگها آوازی بود

که من گمان می کردم می گوید:

دوستت دارم...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غیرتی شدن : هارت و پورت كردن و گیر دادن و جاسوسی كردن نیست،
غیرت یعنی : زن مورد علاقه ات هیچ وقت احساس تنهایی و بی پناهی نكنه...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باز هم بلند میشم… ایستادن کسی که زمینش زده اند,
از کسی که به زور سر پایش نگه داشته اند زیباتر است ...
ــــــــــــــــــــــــــــ
تو تنهايي
ومن صد بار تنهاتر
تو ميداني كه من جز با تو
با هر كس كه باشم
باز تنهايم...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کمی از غصه هایم یاد بگیر
که وقتی بودی با فکر رفتنت
و وقتی رفتی با فکر بر نگشتنت همراه من ماند...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عشق چه زود کهنه مي شود
شراب چه دير
و هردو سخت لذت بخشند
اگر بداني چه طور مزه مزه شان کني...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقتی که شانه های من

زیر بار حادثه می خواست بشکند

یک لحظه از خیال پریشان من گذشت
...
بر شانه های تو

کاش می شد اگر سری بگذارم...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سکــوت....
زیباترین آواز در سمفونی تنهـایـی...
در اوج فرو رفتن در خویش...
در اعماق قله ی رهـایی ...
به هنگامی که نمی بینی آشنـایی که ببیند تو را...
... که برهاند تورا از قفس بغض....
که بپرسد:
به کدامین جــرم به دیـار تنهـایـان تبعید گـشته ای؟
کــاش گوشی سکـوتم را میشنید...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشت بر زمین ، تکه ای خاک بر داشتم...
بوییدمش.....بوسیدمش
خدایا این همان یار خلق نشده من است...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوس بازان کسانی را که زیبا میبینند دوست دارند.....
اما عاشقان کسانی را که دوست دارند زیبا میبینند.....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آرام رفتم
آنچنان آرام که نفهمیدی کی رفتم
اما وقتی جای خالی مرا دیدی
آنچنان سخت رفته بودم که
تمام عمر رفتنم را فراموش نخواهی کرد...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خوش به حال آدم و حوا ...
هیچ گاه نفر سومی در میانشان نبود ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فراموش نکرده ام...
فقط از شدت درد به بی حسی رسیده ام.......
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زیباست یادت! .... ببین اگر خودت بودی چه غوغایی می کردی ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عـــــطــــر آغوشت که نباشد، نفس کشیدن زیر این سقف سخت می شود....
بی انصاف
دلم عجیب هوای بوسه هایت را کرده ...
یک امشب لب هایت را مهمان لب هایم میکنی...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مگر نگفتند كه "من"و"تو" ما ميشويم؟!

پس چرا حالا "من" اينقدر تنهاست...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گاهی عکسی را می سوزانیم ..
گاهی عکسی ما را می سوزاند ..
گاهی با دیدن یک عکس ساعت ها گریه می کنیم ..
گاهی هم سالها با یک عکس زندگی می کنیم ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سكوت سرد فاصله ها ..تنم را می لرزاند...به یاد روزهایی كه بودنت را نفهمیدم...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلِ دو حـرفی ِ مـــن .... خیلی حـرف داره ... خیـلی ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلامتیه آسه دل، که تا دست ما افتاد
حکم خشت شد، با دو بریدنش...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
می آیند ...
نگفتنی ها را میگویند
شنیدنی را نمیشنوند
ناخواسته ها را میخواهند
نباید ها را میسازند
... نشکستنی ها را میشکنند ......
...و ماندنی ها را میبرند
همه چیز درست است...

درست همانگونه که نباید باشد ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بزرگــــــ که می شوی

غصه هایت زودتر از خودت قد می کشند

دردهایت نیز
...
غافل از آنکه لبخندهایت را

در آلبوم کودکیت جا گذاشته ای...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نمي خواستم سيگاري را به آتش بكشم

ولي چه كنم كه در تنهايي هايم

او به جاي من آتش مي گيرد
...
تا من آرام شوم

لعنت...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ای کاش اختیار زمان در دست من بود تا
زمان با تو بودن را آنقدر طولانی میکردم که
زمانی برای بی تو ماندن باقی نماند...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یه پیچ رو هر چقدر سفت کنی ،
موقع باز کردن ،
همونقدر باید زور بزنی ..
حالا هی منو بپیچون ..
به موقش برات دارم...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـدم زدن در پـیاده رو
جـای خـالی ِ تـو را به رُخـــم مـی کـشد...!
بـرای همـین
همـیشه دوسـت داشـتم
روی جـدول هـا راه بـروم..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
می دانستم مدتها بود که ارزان شُده بودَم

چانه می زَدَم تا به مفت نفروشی ام…...
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
کُــــــجایی ای قَهرِمانِ داستان مَن...

کلاغ به خانه اَش رسید، اما باز هَم تو نیامَدی...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لحظاتی هست که هیــــچ چیز این زندگی قانعت نمی کند !

و تو فقط و فقط نیاز به اندکی مُـــــردن داری...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زیادی ترسو شده این روزها دستانم تا تیغ را میکشم دو دل می شود
بین رفتن و ماندن گویی هنوز به برگشتنت امید دارد...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به تو سپرده بودمش

با هزار و یک امید

و حالا برای هزارو یکمین بار
...
دلم را می برم

تا شکستگی اش را

گچ بگیرم...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گوش خراش ترین صدا , شنیدن صدای سکوت من  , از سر بی تفاوتی تو ست ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رفتی .....
چون تنها نبودی
برگشتی....
چون تنها شدی...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افتاده ام
میان دو خط!
ماندنم، درد دارد.
رفتنم، توان می خواهد!
توان ِ درد ندارم ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متنفرم از انسان هایی که دیوار بلندت رو می بینند
ولی به دنبال همون یک آجر لق میان دیوارت هستند
که تو را فرو بریزند و از رویت رد شوند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنهایی،
شاخه‌ی درختی‌ست پشتِ پنجره‌اَم
گاهی لباسِ برگ می‌پوشد
گاهی لباسِ برف
اما، همیشه هست...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقتی كسی را دوست داری باید زیباییهایش را بیرون بكشی
و تلخی هایش را صبر كنی ! هیچكس كامل نیست...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گاهی زندگی عجیب بوی نا امیدی میدهد
بوی نفرت،انزجار ، درد ، تنهایی
الآن از همون گاهی هاست
دلم برای کسی تنگ شده
کسی که اندوهم را بخواند و وسعت تنهاییم را درک کند
... ... ...به گمانم این روزها ، زمین تنها کسی است که دوستم دارد
چون تنها اوست که آنگاه که زمین میخورم محکم مرا در آغوش میگیرد
آنقدر محکم مرا در سینه خود می فشارد
...که توان بلند شدنم دیگر نیستد...(این کاملشه دیگه اون نصفه رو ننویس)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حالا هر دو حلقه داریم....
تو" توو دستت " من توو چشمام "

تو زدی ! من اما موندم! " زیره قولت" روی حرفهام...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
+ تاريخ سه شنبه پانزدهم آذر 1390ساعت 23:5 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~> |