دلم شکست ؟! عیبی ندارد شکستنی ست دیگر لعنتی ، می شکند اصلا فدای سرت ... قضا و بلا بود از سرت دور شد

عزيزكم چه زيبا اجرا ميکنی...

خط به خطه تمام گفته هايم را...

خواسته هايم را...

منتها برای ديـــــــــــــــــــــــگري..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هر جا دلت شکست

قبل رفتن ؛ خودت جاروش کن!

تا هر ناکسی منت دستای زخمیشو رو سرت نذاره . .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تازگی ها از خواب که بیدار میشوم ..تازه کابوس هایم شروع می شود ..

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این روزها می گذرند اما ،

 من از این روزها نمی گذرم..

+ تاريخ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 11:58 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
كاش روزهاي دلتنگي من مثل

دوست داشتن هاي تو كوتاه ميشد..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقتـــی نیـستـــــی 

قرصــــهای رنــگـــارنگ جایـــــت را می گیرند

اما هیچـــــکدام

به انـــدازه ی تـــــــو آرام بخـــش نــیستنـد . .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دلَت می آید

مرا به نامِ کوچکَم صدا نزنی وُ نشنوی

جانم ..

+ تاريخ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 11:45 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~> |

گاهی فرار میکنم از فکر کردن به تو

مثل رد کردن آهنگی که خیلی دوستش دارم ..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آنقدر خرابت شدم که

هر کس از کنارم رد میشه

میگه این خراب شده مال کیه..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمام عاشقانه ها را

روی همین دیوار مجازی مینویسم

از لج تو . . . از لج خودم

که نمیتوانیم در دنیای واقعی بهم بگوییم . .

+ تاريخ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 11:39 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~> |
دلتنــــــــــــگياي زيــــــاد ، خطرنــــــــــــاکه!

 آدمو به کمتــــــــــر از حقش قانــــــــــع مي کنه..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای نوشتنش دو حرف خیلی کم است انگار،

 " غ م " را 

باید با تمام

حرف های دنیا نوشت..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمیدانم گــــــــــناه توست

یا عیب چشم های من !؟ این که بعــــــــــــد از تو

تمام عالم از چشمم افتاده اند..

 

+ تاريخ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 11:35 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
تـو مثـل ِ الـکـُل . . بـایـد مـواظبـَت بـود

 غـافـل شـَوَمـ . . میپـــَری . . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دل

این واژه ی بی نقطه گاهی به وسعت یک دریا برایت دلتنگی میکند..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گــــاهی عمیقاً مایلــــــم « ماهــــــی » باشم

ماهی حافظـــــه اش هشت ثانیــــــه است

بی هیـــــچ « خاطره » ای ..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیاهی زیر چشمانم را دوست دارم

جای پای رفتن توست..

+ تاريخ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 11:30 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>

دیگر هیچ کس برای من او نمی شود... حتی خودش..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کـف بينـي نـکن ..

دستـي که بـه سـويـت دراز شـده طالـــع اَش تـــويــي ..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احساس یک پرانتز را دارم که همه ی اتفاقات خوب خارج از آن اتفاق می افتد..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

لبــــــــاس فرشتـــــگان را می پوشند

آدم ها

هنــــــــــــــگامِ قضاوتِ یکدیگـــــر ..

+ تاريخ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 11:22 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~> |

گاهی باید..."گاهی"

نباشی...

حتی برای "همیشه"..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دروغ گـفـتـن عـرضـــــــــــ ــــــــه مـیـخـــــــواد ،

مـا هـم کـه هـمـیـشـه عـاشـق آدم هـای بـا عـرضـه مـیـشـیـم..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلبم تير مي كشد ..

 اين تنها طرحيست كه از تو در سينه ام يادگار مانده است ..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دردِ شیرینی است ..که هیچ نوشدارویی درمانش نمیکند..مگر خودش..

+ تاريخ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 11:13 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
 

شاید .......
عاشق شدن یعنی ...
از دست دادن ِ توجه بسیاری از مردم ...
در ازای ِ به دست آوردن ِ بی توجهی "یک نفر " ....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درست
مثل وقتی که عاشقت شدم
باران می بارد،
فکر کنم
دوباره کسی
عاشقت شده...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خار پشت
نامی ست که دوستانم بر من گذاشته اند
با هزاران چاقو در پشتم...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیچ کس بعدِ رفتن کسی نمُرده
ولی
خیلیا بعدِ رفتن خیلیا دیگه زندگی نکردند..
+ تاريخ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 10:49 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
میدانم! کار داری سرت شلوغ است میدانم..

اما اینکه موقع خواب...
روی تخت... چند ثانیه،...
فقط لحظه ای به ذهنت خطور کند...
که یک جایی... کسی...روی تختش...
موقع خوابش ....
برای " تو " اشک میریزد
همین هم برای من کافیست...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـــب های جـــــــــمـعـــــه 
 ﻳــــــــــــﺎﺩﻱ ﻛﻨﻴﻢ ﺍﺯ ﺍﻣــــــــــــﻮﺍﺕ ...
ﺧﺼــــــــــــﻮﺻﺎ ﺍﻭﻧﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻨــــــــــــﻮﺯ ﺯﻧﺪَﻥ,
ﺍﻣــــــــــــﺎ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﻣُــــــــــــﺮﺩﻥ...
+ تاريخ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 10:47 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~>
 

حکایت ما آدم ها …
حکایت کفشاییه که …
اگه جفت نباشند …
هر کدومشون …
هر چقدر شیک باشند …
هر چقدر هم نو باشند
تا همیشه …
لنگه به لنگه اند …
کاش …
خدا وقتی آدم ها رو می آفرید …
جفت هر کس رو باهاش می آفرید …
تا این همه آدمای لنگه به لنگه زیر این سقف ها …
به اجبار، خودشون رو جفت نشون نمی دادند...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقیر منم 
 
که ندارم َت ..
+ تاريخ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 10:40 نويسنده ۩ خـــودش مـیـدونــــه ۩ ~~~~~~~> |